Karata zgłoszeniowa

Transkrypt

Karata zgłoszeniowa
pieczatka organizacji
miejscowosc i data
KARTA POTWIERDZENIA
Potwierdzamy uczestnictwo nizej wymienionego{ych}
UCZESTNICTWA
przedstawiciela(i) naszej organizacji
w spotkaniu w dniu 20 sierpnia 2007r.:
Stanowisko
ImieKontakt
i Nazwisko
telefoniczny
lp.
23
*
Prosimy o zarezerwowanie
D w terminie
nocleqów
):
oraz wymienionych nizej posilków):
D obiadu w dniu 20.08.br.
20/21.08.br.
D kolacji w dniu 20.08.br.
D sniadania w dniu 21.08.br.
*)
nalezy dokladnie zaznaczyc X odpowiednie kwadraty
Informacia
Koszty noc/eQów (cena 1 noclegu: 70 - 110 zl/os./dobe brutto) oraz koszty wyZywienia: w dniu
20.08. br. - obiad: 30 zl/os brutto, kolacja: 70 zl/os. brutto; sniadanie w dniu 21.08. br. 20 zl/os.
brutto pokrvwaja uczestnicy. Qotówka lub karta - na podstawie wystawianych na miejscu
faktur.
NR NiP:
.
/pieczec imienna i podpis zglaszajacego/
Mieisce spotkania:
Lesny Osrodek Szkoleniowy
ul. A. Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo
Tel +48 61 8133471
www.los-puszczykowo.com
Prosimy odeslac do Biura Izby - faxem, na nr 061/849 2468, do 3 sierpnia br.
UWAGA!
Ze wzgledów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przestrzeQanie daty 3.OB.br. jako
ostateczneQo terminu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu.

Podobne dokumenty