Plakat

Transkrypt

Plakat
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny Instytut Socjologii
Zakład Socjologii Problemów Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej
Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych „Societatis”
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
RODZINA
Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie
Rzeszów, 31 maja 2016
Miejsce obrad: Budynek AO, ul. Prof. St. Pigonia 1
Otwarcie konferencji godz. 9.15
PATRONAT HONOROWY
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mgr Elżbieta Rafalska
JM Rektor UR - prof. dr hab. Sylwester Czopek
PATRONAT MEDIALNY
Komitet Naukowy:

Podobne dokumenty