fCRM Flexible Customer Relationship Management

Transkrypt

fCRM Flexible Customer Relationship Management
fCRM
Flexible Customer
Relationship Management
PRZYKŁAD WDROŻENIA
open for progress
fCRM
Flexible Customer
Relationship Management
PRZYKŁAD WDROŻENIA
PBKM
Zasadniczą dziedziną działalności PBKM jest pozyskiwanie i przechowywanie komórek macierzystych krwi
pępowinowej, które w razie potrzeby będą służyć zdrowiu dziecka lub w przypadku zgodności genetycznej –
innym członkom rodziny. PBKM jest jedną z pierwszych
firm w Polsce oferującą tę nowoczesną i przyszłościową
usługę spełniając wszelkie standardy bezpieczeństwa
przechowywanego materiału.
telności i wiarygodności. Satysfakcja klientów oznacza
oferowanie usług pobrania i przechowywania komórek
macierzystych z krwi pępowinowej na najwyższym światowym poziomie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa zasobów obecnych i przyszłych klientów. PBKM
deklaruje spełnianie wymagań i oczekiwań klientów, poprzez skuteczne, wydajne oraz elastyczne realizowanie
zadań, oparte na sprawnym zarządzaniu.
Satysfakcja klientów jest głównym celem PBKM. Spółka chce utrzymywać wysoką jakość usług, jak również
codzienną pracą potwierdzać dobrą opinię o swojej rze-
Sytuacja wyjściowa
Baza klientów PBKM stale się powiększa, a wraz z nią rośnie również ilość informacji, które należy
zebrać, przetworzyć, przechować i odtworzyć. Rozwiązania, które sprawdzały się przy niewielkiej
liczbie klientów, przestają być wystarczające. System fCRM firmy Cledar oferuje szereg rozwiązań
wychodzących naprzeciw coraz prężniej prosperującemu przedsiębiorstwu.
Zarządzanie informacją w systemie
!
•
•
•
•
Wyzwanie
informacje w systemie przechowywane w różnych działach
stosowanie różnych narzędzi i formatów
informacje niekompletne lub zduplikowane; brak spójności
czasochłonny dostęp do potrzebnych informacji
Rozwiązanie
Moduł Clients zarządza informacjami o klientach, pracownikach
i zaangażowanych instytucjach zewnętrznych. W szczególności moduł ten jest odpowiedzialny za przechowywanie wyników badań
i zaświadczeń lekarskich. Wśród innych funkcji znajdują się: zarządzanie zamówieniami, zarządzanie partnerami, umowy szpitala, lista szkoleń personelu i wykaz inwentarza.
Uporządkowany został również dostęp poszczególnych grup pracowników do informacji. Mechanizm uprawnień w module Admin
skutecznie reguluje poziom dostępu do danych, pozostając przy
tym elastyczny i wygodny w użyciu.
Moduł spełnia polskie i unijne wymogi prawne dotyczące ochrony
danych osobowych.
Cledar Sp. z o.o.
ul. Widok 5/7/9/412
00-023 Warszawa
tel: +48 22 827 55 22
fax: +48 22 826 60 06
www.cledar.pl | email: [email protected]
open for progress
fCRM
Flexible Customer
Relationship Management
PRZYKŁAD WDROŻENIA
Zarządzanie dokumentami
!
Wyzwanie
• utrudniona współpraca między działami, np. księgowości
i obsługi klienta
• dokumenty w różnych formatach, w tym w formie papierowej
• potrzeba uspójnienia dokumentacji
Rozwiązanie
Moduł Documents jest odpowiedzialny za generowanie dokumentów, szablonów, świadectw, a także za korespondencję z klientami
i instytucjami. System zapewnia również integrację z programem
księgowym, co ułatwia przepływ dokumentów takich jak zamówienia, faktury, korekty itp.
Moduł umożliwia również przechowywanie skanów dokumentów
papierowych.
Wymiernymi korzyściami tego rozwiązania są większa wygoda pracowników oraz szybsza obsługa klienta.
Konsolidacja danych i raporty
!
Wyzwanie
• konsolidacja informacji rozproszonych w różnych działach
• częsty dostęp do określonego typu informacji zagregowanej (np.
lista klientów zalegających z opłatami)
• tworzenie nowych typów raportów
Rozwiązanie
Wszystkie dane zawarte w systemie mogą zostać ujęte w raporcie. Moduł Reports umożliwia generowanie gotowych sprawozdań
zgodnych z szablonami określonymi przez klienta w fazie wdrażania.
Mogą one dostarczyć informacji o przechowywanej ilości konkretnego typu krwi lub o dostępności do miejsca przechowywania, jak
również mogą być związane z finansowym aspektem przechowywania krwi i jej transportem. Wyniki mogą być widoczne w interfejsie
użytkownika i eksportowane do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Ponadto system fCRM wyposażony jest w zaawansowany generator
raportów, dzięki któremu istnieje możliwość szybkiego tworzenia
nowych typów raportów.
Cledar Sp. z o.o.
ul. Widok 5/7/9/412
00-023 Warszawa
tel: +48 22 827 55 22
fax: +48 22 826 60 06
www.cledar.pl | email: [email protected]
open for progress
fCRM
Flexible Customer
Relationship Management
PRZYKŁAD WDROŻENIA
Adaptacja do zmieniających się wymagań zewnętrznych
!
Rozwiązanie
Wyzwanie
• podatność branży medycznej na zmiany legislacyjne
• perspektywa ekspansji na inne rynki
Wprowadzenie zaawansowanego systemu informatycznego umożliwia szybkie reagowanie na zmiany legislacyjne,
np. obowiązek przechowywania danych historycznych.
System fCRM umożliwi również firmie PBKM ekspansję na
rynki zagraniczne. Dzięki ustandaryzowanym procedurom
i dokumentom współpraca między oddziałami na całym
świecie będzie przebiegać szybciej i sprawniej.
Integracja z Laboratorium
!
•
•
•
•
Wyzwanie
rosnąca liczba próbek
ewidencja lokalizacji próbek wraz z danymi historycznymi
ewidencja wyników badań
sygnalizacja braku wyników lub konieczności powtórzenia
badania
Rozwiązanie
Moduł Gelo umożliwia wizualizację lokalizacji próbek wewnątrz
pojemników. System obsługuje hierarchiczną strukturę przechowywania (kriostaty, stojaki, półki, kasety), jak również jest w stanie obsłużyć nowe typy pojemników (np. bezkasetowe).
Niewątpliwą korzyścią tego rozwiązania jest znaczne zmniejszenie
możliwości popełnienia błędu przez pracowników laboratorium.
Mechanizm uprawnień dba o to, aby wszelkie informacje mogły
być odczytywane lub zmieniane tylko przez uprawniony do tego
personel.
Cledar Sp. z o.o.
ul. Widok 5/7/9/412
00-023 Warszawa
tel: +48 22 827 55 22
fax: +48 22 826 60 06
www.cledar.pl | email: [email protected]
open for progress