Formularz załącznika

Transkrypt

Formularz załącznika
....................................................
Imię i nazwisko
Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Lp.
Numer faktury
Data
.......................................................
podpis

Podobne dokumenty