wniosek o zmianę limitów dla Internetowego

Transkrypt

wniosek o zmianę limitów dla Internetowego
Załącznik nr 4
BANK SPÓŁDZIELCZY W GORZYCACH
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE IRI Z USŁUGĄ SMS ECOD:
Proszę o udostępnienie możliwości korzystania z systemu Indywidualnego Rachunku Internetowego z usługą SMS ECOD.
Nowy wniosek
- dodanie użytkownika do rachunku
- zmiana limit jednorazowego i dziennego
- dodanie dodatkowego rachunku do systemu IRI
- dodanie usługi SMS ECOD
- zmiana hasła telefonicznego / zakresu kontroli IP
Aktualizacja wniosku
1. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY
hasło telefoniczne
kontrola IP
TAK
NIE
IP
-
-
-
IP wpisujemy w przypadku wyboru kontroli IP.
Imię/imiona
Nazwisko
Numer ewidencyjny PESEL
Dowód osobisty
numer
seria
Numer telefonu komórkowego
Numer telefonu do kontaktów
e-mail
ADRES ZAMELDOWANIA
Ulica
Kod
nr domu
nr lokalu
Miejscowość
-
2. RACHUNKI WNIOSKODAWCY
Limit
jednorazowy
NRB
8
4
6
9
0
0
0
9
8
4
6
9
0
0
0
9
8
4
6
9
0
0
0
9
Limit dzienny
Nazwa NRB
NRB
Nazwa NRB
NRB
Nazwa NRB
INFORMACJA DLA KLIENTA
Limit jednorazowy - wartość maksymalnego zlecenia jednorazowego.
Limit dzienny - wartość maksymalnych zleceń w ciągu dnia.
Hasło telefoniczne - hasło służące do odblokowania użytkownika podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Banku.
Kontrola ip - wprowadzania przez klienta w przypadku chęci korzystania z usługi tylko z wybranego komputera. Uniemożliwia dostęp z innych lokalizacji.
SMS ECOD - usługa pozwalająca otrzymywać drogą smsową: kody jednorazowe, potwierdzenia realizacji przelewów, potwierdzenia sald oraz komunikatów
Numer telefonu komórkowego - numer telefonu komórkowego na który będą wysyłane informacje SMS
Wypełnia Bank:
Data i podpis pracownika akceptującego wniosek
Data i podpis Użytkownika wnioskodawcy
Stempel dzienny i podpis
pracownika jednostki Banku
przyjmującego kompletny wniosek
1/1