Dzień Edukacji Narodowej - Zespół Szkół w Myszyńcu

Transkrypt

Dzień Edukacji Narodowej - Zespół Szkół w Myszyńcu
Dzień Edukacji Narodowej, październik 2012 r.
Dzień Edukacji Narodowej
W piątek 12 października 21012 r.
w Zespole Szkół w Myszyńcu uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Były kwiaty, życzenia, sporo refleksji i uśmiechu. Uczniowie przygotowali część artystyczną, na którą złożyły
się wiersze, piosenki, scenki kabaretowe i taniec.
Wszystko to stanowiło wyraz wdzięczności i
uznania dla nauczycielskiego trudu. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Justyna
Golon. W imieniu rodziców i uczniów złożyła na ręce zebranych nauczycieli i innych
pracowników naszej szkoły najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów w codziennej
pracy i w życiu osobistym, a także podziękowania za codzienny trud i serce okazywane
uczniom każdego dnia.
1
Dzień Edukacji Narodowej, październik 2012 r.
Głos zabrał także dyrektor Zespołu
szkół p. Mirosław Aptacy. Jego wypowiedź oprócz serdecznych życzeń skierowanych zarówno do czynnych nauczycieli, jak i nauczycieli emerytów, którzy
przybyli na tę uroczystość, zawierała też
garść cennych refleksji o pracy nauczyciela, jej pięknie i sensie, ale także tych
aspektach, które czynią ją trudną...
Na wielkie uznanie zasługują uczniowie, którzy pod kierunkiem p. Jolanty Bałdygi,
p. Elżbiety Piechowskiej, p. Wiesławy Jędrzejczyk i p. Krzysztofa Kozona przygotowali
część artystyczną. Po raz kolejny zapatrzeni i zasłuchani widzowie mogli podziwiać
wielką różnorodność talentów i umiejętności uczniów naszej szkoły. Zamieszczone poniżej zdjęcia w niewielkim stopniu oddają, jak miłe były te chwile. W niejednym nauczycielskim oku zalśniła łza szczerego wzruszenia...
2
Dzień Edukacji Narodowej, październik 2012 r.
3
Dzień Edukacji Narodowej, październik 2012 r.
4

Podobne dokumenty