Pełnomocnictwo do sprawy karnej

Transkrypt

Pełnomocnictwo do sprawy karnej
Toruń, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roku
ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
NIP 956-213-02-09
tel. (+48) 56 621 00 51
PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym pismem udzielam pełnomocnictwa:
adwokatowi Jakubowi Kamińskiemu
do reprezentowanie mnie w postępowaniu karnym sygn. akt . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przed organami ścigania – Prokuraturą,
Policją i Sądem Rejonowym / Okręgowym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Wydział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oraz przed dalszymi instancjami sądowymi,
w tym również Sądem Najwyższym, z prawem do udzielenia substytucji
oraz zniszczenia akt po upływie roku od prawomocnego zakończenia sprawy.
.………………………………………….
Podpis udzielającego pełnomocnictwa
WWW.ADWOKATKAMINSKI.PL

Podobne dokumenty