Podróże kształcą TYGODNIK

Transkrypt

Podróże kształcą TYGODNIK
BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI
Nr 308/28
5 listopada 2015 r.
[email protected]
TYGODNIK
Kuchnia
Pana Czapli
www.tygodnikoko.pl
(ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz.
Jedlińsk. Otwarcie kompleksu
TYGODNIK
czytaj str. 12
REKLAMA
Podróże kształcą
P
odróże kształcą – wiedzą o tym wszyscy uczestnicy programu Erasmus+. Między 10 a 31
października kozieniccy uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich mieli okazję
wcielić to hasło w życie. Przebywali oni w prowincji Minoho w północnej Portugalii.
W wymianie uczestniczyło 25
uczniów z klas technikalnych
wraz z trzema opiekunami. W
Portugali mieli oni możliwość
odbycia praktyk zawodowych.
Ośmiogodzinne zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku.
Po ich zakończeniu, uczestnicy
otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
Weekendy były przeznaczone
na poznawanie Portugalii. Uczniowie zwiedzili miasto Braga –
miejsce o bogatej, bo sięgającej
czasów starożytnego Rzymu historii. Prócz tego zwiedzili takie
miejscowości jak: Viana do Castelo, Ponte de Lima, Guimarães
oraz Porto. To ostatnie słynie (jak
i cały region) z produkcji wzmocnionego wina. Wśród atrakcji nie
zabrakło spływu rzeką Duoro.
Campus w Barcelos, w którym
mieszkali uczniowie, zajmowany
był również przez uczestników
Erasmusa+ z innych krajów –
Węgier, Słowenii, Turcji. Takie
środowisko z pewnością sprzyjało poznawaniu innych kultur oraz
zawiązywaniu nowych przyjaźni.
Praktyki mogły dojść do skutku
dzięki portugalskiej organizacji
Intercultural Associaton Mobility Friends, z którą ZS nr 1 w Kozienicach współpracuje od kilku
lat. Wymiana była finansowana
przez Komisję Europejską za pośrednictwem Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji. Koordynatorem projektu ze strony polskiej
jest nauczyciel ZS nr 1 – Michał
Wrochna.
Następne
trzytygodniowe
praktyki w Portugalii odbędą się
w lutym 2016 r.
Foto: ZS nr1
MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM LUB NARKOTYKAMI? ZADZWOŃ. POMOŻEMY CI! TEL. ZAUFANIA: 692 197 166
2
TYGODNIK
www.tygodnikoko.pl
[email protected]
28(308) 5 listopada 2015
KOZIENICE
Uwaga na fałszywych rekruterów!
N
asza redakcja została poinformowana, że grupa oszustów podszywających się pod rekruterów
Enei Wytwarzanie S.A. wyłudza dane osobowe. W oficjalnym stanowisku spółki czytamy:
„Na portalach internetowych
dla osób szukających pracy pojawiły się nieprawdziwe ogłoszenia o naborze pracowników
do Elektrowni Kozienice. Szukano m.in. spawaczy i pracowników administracyjnych. Po wysłaniu na nieprawdziwy adres
e-mail CV i listu motywacyjnego
kandydat był proszony o przesłanie skanu dowodu osobistego celem wyrobienia przepustki
przed rozmową kwalifikacyjną.
Podczas prawdziwej procedury rekrutacyjnej pracownicy
Enei nigdy nie proszą o przesłanie skanu dowodu osobistego, a przepustki są wystawiane dopiero po podpisaniu
syłane z innych adresów nie
są w żaden sposób powiązane z rekrutacjami prowadzonymi przez Eneę Wytwarzanie.
Nieprawdziwe
oferty mogą być wykorzystywane do nielegalnego pozyskiwania
danych osobowych”.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w biurze
rzecznika Enei – Agacie Reed
([email protected]).
umowy o pracę. Adres, na
który kierowana jest korespondencja do kandydatów zawsze
pochodzi z domeny
Pojawiające się oferty wy-
Jako redakcja chcielibyśmy
wezwać Państwa do niebagatelizowania tego procederu,
ponieważ na tej podstawie
może dojść do wyłudzeń oraz
innych oszustw.
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem wyborów składam podziękowania za
okazane zaufanie oraz
życzliwość. Dziękuję wyborcom, osobom zaangażowanym w kampanię
oraz najbliższym. Obiecujący wynik jaki uzyskałem,
będąc kandydatem lokalnym, motywuje mnie do
dalszej pracy.
Z poważaniem
Michał Jankowski
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Pani Irenie Nalewajko, Firmie INTERIREX
z Pionek za bezinteresowne wsparcie i pomoc, a zwłaszcza za prezent w postaci pięknych sukienek dla kobiet z zespołu RELAKS z Kozienic z okazji Jubileuszu X-Lecia pracy artystycznej Klubu Seniora
RELAKS.
Dzięki wrażliwości i ofiarności Ludzi Wielkiego Serca do których
Panią zaliczam, możliwa będzie realizacja naszych zamierzeń i celów na rzecz promocji Kozienic w Polsce.
Za ofiarność okazaną seniorom z całego serca bardzo dziękuję.
Życzę Pani i Zakładowi wielu sukcesów. Wszystkim pracownikom
życzę wiary w dobrą przyszłość oraz wszelkiej pomyślności w życiu
zawodowym i osobistym.
Mirosława Wójcicka
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Państwu Anicie Cołoszyńskiej-Morek
i Wojciechowi Morkowi – właścicielom Restauracji BRAWO
w Kozienicach oraz personelowi za bezinteresowne wsparcie
i pomoc w organizacji przyjęcia dla 120 osób z okazji X-Lecia pracy
artystycznej Klubu Seniora RELAKS z Kozienic.
Dziękuję za życzliwość, królewską gościnę, wspaniałą obsługę,
miłą atmosferę, pyszne jedzenie oraz piękną dekorację sali.
Życzę Państwu wielu sukcesów, wielu zadowolonych gości oraz
zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.
Mirosława Wójcicka
KOZIENICE
Trudności na drodze krajowej
Z
e względu na remont nawierzchni na drodze krajowej K-48
obowiązuje ruch wahadłowy.
Z tego powodu kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami
w ruchu. Jednocześnie przestrzegamy przed „nadrabianiem” czasu spędzonego w
korku oraz apelujemy o ostrożność. 3 listopada o godz. 15:45
doszło do kolizji jadącego w kierunku Brzózy VW Transportera
z czekającym na światłach audi.
W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległy dwa kolejne pojazdy.
W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.
TYGODNIK
Wydawca:
Firma Kordas E. Kordas
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
Biuro redakcji:
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
tel./fax. 48 614 22 52
[email protected]
Biuro ogłoszeń i reklamy: 512 495 193,
[email protected]
www.tygodnikoko.pl
Redaguje zespół:
Redaktor naczelny: Edmund Kordas
Skład i łamanie: [email protected]
Następne wydanie: 19 listopada
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i redagowania nadesłanych tekstów, nie
zwraca materiałów niezamówionych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, a w szczególności za poprawność
i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia
w reklamie/ogłoszeniu. Pełny tekst regulaminu na stronie tygodnika: www.tygodnikoko.pl.
Ukazujemy się na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, ziemskiego radomskiego i zwoleńskiego w 200 punktach dystrybucji
TYGODNIK
www.tygodnikoko.pl
[email protected]
28(308) 5 listopada 2015
3
SIECIECHÓW
Uczymy się matematyki poprzez gry i zabawy
W
Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej
w Sieciechowie uczniowie klas IV-VI uczą się matematyki z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.
Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „mPotęga” realizowanego ze środków Fundacji
mBanku i mają na celu rozwijanie
umiejętności matematycznych
uczniów
poprzez
gry i zabawy. Podopieczni szkoły
podczas
zajęć
ćwiczą wykonywanie działań
wykorzystując
do tego specjalne karty
oraz uczą się
logicznego i
strategicznego myślenia
poprzez udział
w grach planszowych.
Celem zajęć jest pokazanie
praktycznych zastosowań matematyki. W tym celu zorganizowano zajęcia w Banku Spółdzielczym, Urzędzie Gminy oraz
w Fili Urzędu Pocztowego w Sieciechowie. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak wygląda
praca w tych instytucjach oraz
gdzie w swojej pracy pracownicy wykorzystują umiejętności
matematyczne.
Rozwiązywali
też przygotowane dla nich zadania praktyczne dotyczące m.in.:
kredytów i lokat, wyliczenia wynagrodzenia pracownika wraz
ze składnikami, wyliczenia wy-
nagrodzenia strażaka za udział
w akcji gaśniczej, obliczali koszt
wysyłki listów i paczek w zależności od ich wagi i gabarytów.
W ramach projektu odbyły się
również warsztaty z udziałem
Sławomira Ciesielskiego – przedstawiciela lokalnego biznesu.
Dzięki temu
uczniowie
dowiedzieli
się jak wygląda
prowadzenie własnej firmy i jak
pomocne w tym jest posiadanie
umiejętności matematycznych.
W ramach zajęć praktycznych wychowankowie szkoły pod okiem
zaproszonego gościa uczyli się
wypełniać faktury.
Wszystkie zajęcia cieszyły się
dużym zainteresowaniem ze
strony uczniów. Dały dzieciom
wiele radości oraz ukazały im
nowy, bardziej ciekawy sposób
uczenia się matematyki.
To tylko część zaplanowanych
przez nas zajęć. Pragniemy włączyć rodziców w proces uczenia
się dziecka i wzmocnić więzi pomiędzy rodzicami a szkołą. Dlatego w ramach projektu zostaną
przeprowadzone już wkrótce
warsztaty dla rodziców pokazujące metody pracy zdzieckiem
z wykorzystaniem gier i zabaw
edukacyjnych. Odbędą się rów-
POWYBORCZE OKRUCHY
W
nież warsztaty z projektowaniai
tworzenia własnych gier.
Na zakończenie projektu w
grudniu planowany jest rodzinny
Piknik Matematyczny, podczas
którego uczniowie wraz ze swoim rodzeństwem oraz rodzicami
będą mogli sprawdzić się rozwiązując łamigłówki, rebusy oraz
biorącudział w grach i zabawach.
Dla najlepszych zaplanowano na-
grody i upominki. Piknik będzie
również wspaniałą okazją podsumowania projektu.
W trakcie trwania projektu
działa forum, na którym rodzice
oraz uczniowie mogą dzielić się
swoimi osiągnięciami, spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi pracy z dzieckiem z wykorzystaniem gier edukacyjnych,
tworzenia własnych gier, itp.
FOTO OCZKO • FOTO OCZKO • FOTO OCZKO •
wyborach do Sejmu ( Okręg nr 17 obejmujący byłe
województwo radomskie) uprawnionych do głosowania było 574038 osób, oddano 275342 głosów
ważnych (8144 – nieważnych). Frekwencja w regionie wyniosła 47,38%.
Do podziału w Okręgu było 9
mandatów, 5 z nich przypadło
Komitetowi Wyborczemu Prawo
i Sprawiedliwość. Posłami zostali:
Marek SUSKI (36542 głosy), Andrzej KOSZTOWNIAK (23521 głosów), Dariusz BĄK (17961), Anna
KWIECIEŃ (7458) oraz Wojciech
SKURKIEWICZ (7058).
Dwa mandaty ( o jeden mniej
w stosunku do poprzedniej kadencji) uzyskała Platforma Obywatelska. Posłami z tej listy zostali: Leszek RUSZCZYK (14537)
oraz Anna BIAŁKOWSKA (7466).
Do Sejmu dostali się również
Mirosław Maliszewski z PSL-u
(7466) oraz Robert MORDAK z
KWW „KUKIZ’15 (7781).
Najsłabszy wynik w Okręgu uzyskał Kazimierz CHŁOPICKI startujący z listy KW Kongres Nowej Prawicy, uzyskał
tylko 11 głosów co statystycznie
Wszystkim
osobom,
które pomagały namdotychczas
w realizacji projektu składamy
serdeczne podziękowania i już
dziś zapraszamy na kolejne relacje z podejmowanych przez
nas działań.
Zespół projektowy w składzie:
Elżbieta Karsznia, Sławomir
Kowalczyk, Marcin Kołdej
dało mu 0,00%!
Najniższą frekwencję zanotowano w powiecie lipskim
- 38.56% najwyższą w Radomiu - 54.87%, tutaj również był
najwyższy odsetek głosów ważnych-98.34% (średnia dla regionu-97,3%).
W powiecie kozienickim PiS
uzyskało 51.51% głosów. lista PO
17.75%, KUKIZ’15 - 8.38%, czwarta dopiero była lista PSL - 5.50%.
Zjednoczona Lewica otrzymała
4.97% a Nowoczesna - 4.04%.
Najwięcej głosów w powiecie
otrzymał lider listy PiS Marek
Suski – 3834, burmistrz Kozienic
Tomasz Śmietanka(startujący z listy PO) – 2765, trzeci wynik uzyskał Dariusz Bąk (PiS)-2251 a na
czwartej pozycji młody działacz
PiS z Kozienic Maciej Jankowski –
1164głosy.
n Z pobytu uczniów ZS nr 1 w Kozienicach w Portugalii (więcej na str. 1).
4
TYGODNIK
28(308) 5 listopada 2015
GARBATKA-LETNISKO
Nowe inwestycje
G
mina Garbatka-Letnisko
zakończyła kolejną inwestycję drogową.
Inwestycja
„Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości
Brzustów”, była możliwa dzięki
sprawnej polityce władz samorządowych i ich determinacji
w pozyskiwaniu zewnętrznych
środków finansowych, a przede wszystkim dzięki dobrej
współpracy pomiędzy Urzędem Gminy Garbatka-Letnisko
z lokalną społecznością.
Na finał tej inwestycji mieszkańcy Brzustowa czekali kilka lat. Przez
ten czas jeździli po drodze gruntowej, omijając liczne doły i wyboje.
Dziś mogą cieszyć się z nowej bitumicznej nawierzchni i utwardzonych poboczy.
Koszt przebudowy drogi wyniósł
ponad 360 tys. złotych. Zadanie
współfinansowane było z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. 176 tys. z tej kwoty pokryła dotacja Wojewody Mazowieckiego. Pozostała część to środki
własne Gminy Garbatka-Letnisko
oraz środki Wspólnoty Gruntowej
wsi Brzustów.
Oby więcej takiej owocnej
współpracy i takich efektów!
Urząd Gminy
Garbatka-Letnisko
www.tygodnikoko.pl
[email protected]
TYGODNIK
www.tygodnikoko.pl
[email protected]
28(308) 5 listopada 2015
5
KOZIENICE
Święto Wszystkich Świętych
P
oczątek listopada to czas zadumy nad tymi, którzy odeszli. Na cmentarzach robi się
tłoczno. Podobnie na drogach, bo nie każdy ma możliwość odwiedzenia grobów bliskich
w miejscu zamieszkania.
Święto wszystkich zmarłych
oraz następujący po nich Dzień
Zaduszny skłaniają do refleksji.
Zachęca również do odwiedzenia grobów bliskich i do zapalenia znicza. W tym roku wyjściu
z domu sprzyjała piękna pogoda,
z czego Kozieniczanie skorzystali.
Aby zachować pamięć oraz odrestaurować zabytkowe groby w
dniach 31 października–1 listopada Towarzystwo Miłośników
Ziemi Kozienickiej przeprowadziło jak co roku zbiórkę pieniędzy.
Dzięki wysiłkowi kwestujących
udało się zebrać ponad 11 tys. zł.
Początek listopada to również
wyzwanie dla policji, która od lat
przeprowadza akcję „Znicz”. Jak
podaje KMP w Radomiu między
30 października a 2 listopada doszło w regionie do 25 kolizji oraz
czterech wypadków drogowych,
na szczęście bez ofiar śmiertelnych. Policja przebadała stan
trzeźwości 1500 osób.
(Red.)
ZWOLEŃ
Happening dla bezpieczeństwa
F
unkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu
aktywnie włączyli się w „Happening dla bezpieczeństwa”
zorganizowany przez uczniów klas drugich Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zwoleniu. Dzieci wraz z policjantami promowali ideę poprawy bezpieczeństwa na drodze poprzez używanie elementów odblaskowych.
22 października zwoleńscy
policjanci wspólnie z uczniami
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zwoleniu promowali używanie
elementów odblaskowych przez
niechronionych
uczestników
ruchu drogowego. Działania te
zorganizowano w ramach "Akcji bezpieczna droga do szkoły
2015” pod hasłem „Ostrożny Ja,
przezorny Ty, bezpieczni My”.
Happening polegał na przejściu
uczniów ubranych w kamizelki
odblaskowe w asyście policjantów i nauczycieli ulicami miasta.
Dzieci niosły ze sobą transparenty z hasłami promującymi
zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach. Ponadto w ramach realizacji założeń programu „Razem bezpieczniej” oraz
„Senior bezpieczny w ruchu drogowym”, uczniowie rozdawali
spotkanym osobom starszym
darmowe elementy odblaskowe takie jak: kamizelki, smycze
i opaski odblaskowe .
Działania promujące używanie elementów odblaskowych
spotkały się z dużą życzliwością ze strony mieszkańców
Zwolenia.
KPP Zwoleń
st. asp. Jacek Szarpak
Mat. KPP Zwoleń
Groźny pożar
29
października w miał
miejsce pożar w magazynie zniczy w Magnuszewie.
Do zaprószenia ognia doszło
ok. godz. 18:00. W akcji brało
udział kilka zastępów straży pożarnej, między innymi: z Magnuszewa, Ryczywołu, Woli Chodkowskiej, Głowaczowa, Kozienic,
Nowej Wsi, Świerży Górnych i
Chmielewa – łącznie ok. 20 jednostek, w tym dwie cysterny.
Przez pewien czas policjanci kierowali ruchem. Sytuacja przedstawiała się groźnie. W wyniku
zdarzenia nikt nie zginął.
MAGNUSZEW
6
TYGODNIK
www.tygodnikoko.pl
[email protected]
28(308) 5 listopada 2015
KURS FOTOGRAFII DLA POCZĄTKUJĄCYCH – CZ. 1.
O co chodzi z całym tym sprzętem?
F
otografia to najbardziej demokratyczna forma ekspresji artystycznej. Może ją uprawiać każdy. Jest to również umiejętność praktyczna –
bez dobrego zdjęcia coraz trudniej sprzedać auto lub napisać dobre CV. Nie zapominajmy też o kotach – Internet bez milionów fotografii
milusińskich byłby pustym, ciemnym i zimnym miejscem. Z tych powodów będziemy na ramach gazety publikować cykl artykułów skierowanych
do wszystkich ciekawych świata i nowych wyzwań.
Warunkiem koniecznym do
rozpoczęcia przygody z fotografią jest spokój. Bez spokoju nie można nabrać dystansu
do własnych umiejętności oraz
możliwości sprzętu. Spokój przydaje na etapie przeglądania cen
artykułów fotograficznych, ponieważ na pewnym poziomie
zaawansowania jest to kosztowne hobby. Spokój jest niezbędny
przy pierwszych próbach, kiedy
zdjęcia pomimo dobrych chęci
nie wyglądają tak, jak powinny
wyglądać. Wreszcie spokój jest
konieczny, kiedy postanawiamy
sprzedać nasze dotychczasowe
„zabawki” i kupić nowe, lepsze,
takie, z pomocą których z pewnością będziemy lepszymi fotografami. Niestety – choć tego
typu „gorączka” dopada każdego, to na ogół nic z niej nie wynika. To człowiek robi zdjęcie z
pomocą sprzętu, a nie sprzęt z
pomocą człowieka.
Niemniej warto orientować
się w możliwościach jakie branża
stwarza i wybrać rozwiązanie dostosowane do własnych potrzeb.
Oto krótki przegląd urządzeń, z
pomocą których można wejść w
świat fotografii. Jest to również
zestawienie ich wad i zalet.
Aparat w telefonie – najpowszechniejsza obecnie forma
sprzętu fotograficznego. Można ją mieć zawsze przy sobie,
a jakość generowanego obrazu
w wielu modelach (zwłaszcza
ze średniej i wyższej półki) jest
zadowalająca.
Dodatkowym
atutem jest możliwość synchronizacji zdjęć w „chmurze” lub
publikowanie ich na bieżąco w
Internecie. Niestety rozwiązanie
to nie sprawdza się najlepiej w
trudnych sytuacjach oświetleniowych (np. po zmroku), jak
również jakość użytkowania
przegrywa z dedykowanymi
fotografii urządzeniami.
Aparat kompaktowe – nazywane również „małpkami” lub
„idiot-kamerami” kryją w sobie
WYWIAD Z PAWŁEM BALCERZAKIEM
znaczny potencjał, który moim
zdaniem, w zupełności zadowoli
większość użytkowników. Owszem różnica między jakością
obrazu tanich kompaktów a komórkowych rozwiązań maleje.
Z kolei bardziej zaawansowane
konstrukcje pozwalają na wiele
(ręczne ustawienie parametrów
zdjęcia, zapisywanie obrazu w
formacie RAW, możliwość podpięcia zewnętrznej lampy błyskowej itp.). Dodatkowo „małpki” są lekkie i wygodne, ciche i
dyskretne, a dodatkowo działają
na jednym ładowaniu dłużej niż
smatfony. Z drugiej strony kompakty mają ograniczone możli-
wości jeśli chodzi o możliwość
rozbudowy systemu, np. nie
można do nich dokupić dodatkowych obiektywów.
Pewnym fotograficznym paradoksem jest to, że „9/10” użytkowników chce mieć obiektyw-lunetę, a „9/10” użytkowników
tego nie potrzebuje. W fotografii
najczęściej używa się obiektywów szerokokątnych. Producenci rzecz jasna oferują kompakty
typu „super-zoom”, które dają
możliwość i „zbliżeń”, i „oddaleń”. Nie są to na ogół konstrukcje udane (stworzenie względnie
uniwersalnej i taniej konstrukcji
o dobrych parametrach jest w
zasadzie niemożliwe).
Hybrydy
(bezlusterkowce)
– czyli aparaty łączące zalety (i
wady) aparatów kompaktowych
i lustrzanek. Są to poręczne konstrukcje, ze znacznym potencjałem fotograficznym oraz, co
najważniejsze, z wymienną optyką. Rozwiązanie to nie zapewnia jednak komfortu kadrowania
przez „analogowy” wizjer. Nie
są to również konstrukcje o tak
„wyśrubowanych” osiągach jak
lustrzanki segmentu profesjonalnego. Poza tym wiele firm traktuje segment hybryd trochę „po
macoszemu”. Wyjątkiem może
być system micro 4/3 lub próby
stworzenia nowoczesnych aparatów dalmierzowych.
Jak doszło do zainteresowania się fotografią? Wpływ miały
tradycje rodzinne, sąsiad posiadał zenita?
Pamiętam dobrze jak dziadek
przyniósł mi dekielek. Dziś sam
jestem dziadkiem. A na poważnie, to fotografowałem od dziecka. W domu zawsze był aparat
i ciemnia. Początkowo wykonywałem zdjęcia rodzinne, pamiątkowe, z wakacji itp. W szkole
średniej wraz z innymi pasjonatami uczestniczyłem w zajęciach
szkolnego koła fotograficznego
„Negatyw”, które działało przy
ZS nr 1 w Kozienicach. Chciałem rozwijać swoje zamiłowania artystyczne, bo w zasadzie n Paweł Balcerzak – pochodzi z
Kozienic, obecnie mieszka we
nigdy nie nauczyłem się ani
Wrocławiu. Jest pasjonatem fomalować, ani rysować.
tografii i starych samochodów.
A potem przyszły studia oraz
rewolucja cyfrowa w fotografii.
Tak, dużo wtedy pracowałem. Od pierwszych dni na uczelni rozpocząłem współpracę z największym portalem studenckim w regonie.
W tym okresie pojawiły się pierwsze poważne płatne zlecenia. Bralem
udział w wielu konkursach, zdobywając czołowe miejsca. Przejście na
„cyfrę” bardzo mi w tym pomagało – zdjęcie miałem od razu, bez obróbki chemicznej, bez laboratorium. Obecnie zawodowo wykonuję
zdjęcia reportażowe, ślubne, produktowe. Prywatnie interesuje mnie
fotografia podróżnicza.
Jakie rady mógłbyś dać początkującym fotografom?
Just do it! Rób to, po prostu!
A jeśli powiedzą, że im nie wychodzi, a sprzęt nie spełnia
ich oczekiwań?
Głowa do góry, trening czyni mistrza. Nie sprzęt robi zdjęcie.
To tylko narzędzie, dłuto w rękach artysty.
Skąd taka popularność fotografii?
Fotografia jest teraz dostępna dla każdego. Masz ją w kieszeni,
w telefonie komórkowym, w komputerze. Ludzie maja nieodparta chęć dzielenia sie z innymi tym, co widzą, co czują, a to najlepiej
przedstawia fotografia.
I tym sposobem żyjemy w epoce zdjęć selfie.
Sądzę, że selfie to przejściowa moda, ale za kilka lat młodzi ludzie
wymyślą coś nowego i równie bezsensownego.
Jak będzie wyglądać fotografia przyszłości?
Można zmienić technikę, ale fotografia pozostanie fotografią.
www.fotomat.info
Lustrzanki – marzenie większości adeptów fotografii. Mogą
oni przebierać i w korpusach, i w
obiektywach, i w lampach, i w innych akcesoriach. Mogą otrzymać
dobrą lub bardzo dobrą jakość
obrazu. Mogą też w pełni kontrolować proces fotografowania (choć
złośliwi zauważą, że amatorskie
lustrzanki mają mniej przycisków
i pokręteł od zaawansowanych
kompaktów). Mogą, ale czy będzie
ich na to stać? A jeśli nawet, to czy
będą chcieli nosić ze sobą nieporęczny i często ciężki sprzęt?
Co zatem wybrać? Osobiście
uważam, że należy fotografować
tym, co daje radość i pozwala
rozwijać się. Technologia oferuje
tysiące narzędzi do fotografowa-
nia, a żadne z nich nie jest uniwersalne. Na przykład w podróży
lepiej sprawdzi się zaawansowany
kompakt lub hybryda (z racji gabarytów), ale w fotografii przyrodniczej nieocenione są lustrzanki
z teleobiektywami. Każdy sprzęt
daje możliwości i stwarza ograniczenia. Najwięcej frajdy przynosi
nie wykorzystanie potencjału, ale
przekroczenie barier. Warto o tym
pamiętać oraz przystąpić do odkrywania świata fotografii zachowując spokój.
W następnym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie:
O co chodzi z tymi całymi parametrami?
M. Kordas
Fotografie - Paweł Balcerzak
KONKURS • KONKURS • KONKURS • KONKURS
W związku z nowym cyklem redakcja ogłasza konkurs fotograficzny
Listopad też jest piękny. Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres
[email protected] do 1 grudnia (w tytule maila prosimy wpisać
słowo „Konkurs”). Najciekawsze prace ukażą się na łamach gazety
oraz zostaną wyróżnione (książki oraz nagrody-niespodzianki).
TYGODNIK
www.tygodnikoko.pl
[email protected]
28(308) 5 listopada 2015
7
PIONKI
PIONKI
Gorąco w radzie Roboty Finch opanowały CAL
3
listopada odbyła się XV i XVI nadzwyczajna
sesja Rady Miasta Pionki. Dotyczyła ona kontroli
przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta
w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych.
Kontrola obejmowała budżet
MZUK, politykę kadrową, gospodarowanie majątkiem Wspólnot
mieszkaniowych oraz pozyskiwania nowych źródeł finansowania.
Pierwsza sesja nie przyniosła jednak rozstrzygnięcia ze względów
formalnych (na odpowiednich
wnioskach brakowało podpisów
radnych). Zwołana bezpośrednio
po niej XVI nadzwyczajna sesja
dotyczyła tej samej sprawy. Szybkość z jaką prowadzono obrady
wywołała oburzenie wśród części radnych. Wojciech Maślanek
podniósł zarzut złamania prawa
(w tym statusu rady) przez przewodniczącego i wiceprzewodni-
czącego rady. Z tego powodu zapowiedział wniesienie wniosku o
ich odwołanie na najbliższej sesji.
Mimo ożywionej dyskusji radni
przedłużyli kontrolę prowadzoną w MZUK. Obie sesje w sumie
trwały ok. 15 minut.
Należy też dodać, że początek
listopada przyniósł pewną „nowość” w pionkowskiej polityce.
Grupa ośmiu radnych z wiceprzewodniczącym rady Kazimierzem
Myśliwcem, współpracująca od
pewnego czasu ze sobą, zawiązała (już oficjalnie) „Porozumienie”
w formie klubu radnych.
Więcej na
www.ripostapionki.pl
C
o to jest programowanie i do czego służy? Na te oraz na inne pytania znaleźli odpowiedź uczestnicy spotkania „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. 26
października Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach gościło Michała Kłosińskiego,
który opowiadał o kodowaniu.
W spotkaniu uczestniczyło 30
pionkowskich uczniów z obydwu
gimnazjów oraz z PSP nr 5 oraz
PSP nr 2. Celem projektu było zainteresowanie młodych osób nauką
kodowania. Pokazanie im, że to nie
tylko przyszłościowa umiejętność.
Może to być świetna zabawa, która wbrew pozorom nie wymaga na
tym etapie specjalistycznej wiedzy.
Prowadzący warsztaty – Michał
Kłosiński w ramach projektu odwiedza biblioteki, szkoły i domy
kultury w całej Polsce. – Przez swój
udział w projekcie chcę udowodnić i pokazać młodym ludziom,
że warto poświęcić chociaż pół
godziny dziennie na zabawę z programowaniem, aby móc związać
swoją przyszłość z nowoczesnymi
technologiami. Warto, bo później
przekłada się to na dobrą pracę,
za sensowne pieniądze. Jeśli choć
garstkę z tych dzieciaków zainspiruję do działania, to będę dumny
– mówi prowadzący warsztaty.
Podczas spotkania Michał Kłosiński opowiadał o kodowaniu w
ciekawy i dostępny sposób. Oprogramowanie Scratch, z którego
korzystano, jest proste niemal jak
zabawa puzzlami. Podsumowaniem wszystkiego czego uczniowie
dowiedzieli się podczas warsztatów było ściganie się samodzielnie
zaprogramowanymi robotami.
Spotkanie należało do udanych.
Mogło ono zostać zorganizowane
dzięki zaangażowaniu Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz dzięki środkom firmy
Microsoft i Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
Mat. CAL
NADCHODZĄCE WYDARZENIA W CAL
W najbliższych dniach pionkowskie CAL przygotowało szereg atrakcji.
W niedzielę 08.11 o godz. 11:00 odbędzie się
poranek teatralny dla najmłodszych „O Kasi co
gąski zgubiła” (5 zł), a o godz. 17:00 Kino za Rogiem zaprasza na film „Body/Ciało” (8 zł, od 16
lat). 10.11 o godz. 18:00 zaplanowano Wieczornicę Miejską „Przyśniła się dzieciom Polska”. 11.11
kluby seniora zaprezentują pieśni patriotyczne o
godz. 16:00. W piątek 13.11 będą udzielane bezpłatne porady prawne: „Z prawem za pan brat”
(godz. 16:00–18:00, zapisy telefoniczne). 14.11
zaplanowano Bal Niepodległości ZHR (zaproszenia). 15.11 odbędzie się poranek dla najmłodszych (godz. 11:00) a w ramach Kina za Rogiem
zostanie wyświetlona „Zaślepiona” (godz. 17:00,
8 zł, od 16 lat). W środę 18.11 o godz. 10.00
otwarta zostanie wystawa Cypriana Tomczyka
(„Wieś oczami dziecka”).
www.cal.pionki.pl
8
TYGODNIK
GMINA JEDLIŃSK
28(308) 5 listopada 2015
Anna Kwiecień
Sekretarz Gminy
Posłem na Sejm RP
n
W wyborach parlamentarnych 25 października
br. Anna Kwiecień, dotychczasowa Sekretarz Gminy
Jedlińsk uzyskała mandat
poselski. W gminie Jedlińsk otrzymała 856 głosów
a w całym okręgu 7458.
www.tygodnikoko.pl
[email protected]
Otwarcie Centrum Kultury Wiejskiej
23
października w Piastowie odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowanego Centrum Kultury
Wiejskiej.
W otwarciu wzięli udział: Kamil Dziewierz - Wójt Gminy,
Aneta Żurowska - Przewod-
nicząca Rady Gminy, Danuta
Kozłoska - radna, Anna Kwiecień - Sekretarz Gminy, Ilona
Starzyńska - Skarbnik Gminy,
Agnieszka Gryzek - dyrektor
GCKiKF, Wojciech Walczak - były
Wójt Gminy oraz licznie przybyli
mieszkańcy Piastowa.
Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 923 713,36 zł, a zadanie zostało zrealizowane przy
udziale środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
Konkurs Dzika fauna
23
października 2015 r. odbyło się podsumowanie Konkursu Fotograficznego ”Dzika fauna
w dolinie Radomki”, którego organizatorem był Związek Gmin ”Radomka”. W tym roku
prace zostały ocenione w trzech kategoriach: ssaki, ptaki oraz gady, płazy i owady.
Jak wychodzić z kryzysów
małżeńskich i rodzinnych warsztaty psychologiczne.
Nasze spotkania mają na celu pogłębienie świadomości przeżywania związku małżeńskiego. Podejmujemy psychologiczne analizy funkcjonowania małżeństwa w różnych sferach: komunikacja,
różnice płciowe, system rodzinny, relacje z rodzicami, konflikty
małżeńskie, przebaczenie w związku, relacje z dziećmi. Propozycja
ta skierowana jest do wszystkich małżeństw, niezależnie od długości trwania związku. Każdy może się w tej tematyce odnaleźć i
coś dla siebie wynieść. Większa świadomość i dojrzalej przeżywane małżeństwo to inwestycja w szczęśliwszą przyszłość. W czasie
spotkań jest okazja by wysłuchać ciekawego wykładu, podzielić się
doświadczeniem życiowym, mile spędzić czas z innymi ludźmi.
n Prowadzący - ks. Arkadiusz Bernat - Kapłan diecezji radomskiej.
Doktorant z zakresu psychologii
na Katolickim Uniwersytecie Jana
Pawła II. Zainteresowania problematyką psychologii społecznej, a
zwłaszcza psychologią religii i psychologią związków.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
kontaktu i udziału
w warsztach.
Tel. 692 197 166
Jury doceniło zdjęcia uczniów
gimnazjum przyznając pierwsze
miejsce Klaudii Delesce z kl. III
(obecnie absolwentka PG w Jedlińsku) oraz trzecie miejsce Karolinie
Milenie Nowakowskiej z kl. IIb.
Obydwie uczestniczki w swoich
fotografiach starały się w ciekawy
sposób ukazać dzikie zwierzęta
żyjące na terenie Gminy Jedlińsk (
kat. gady, płazy i owady).
W tym samym konkursie Publiczne Gimnazjum w
Jedlińsku jako szkoła zajęło
drugie miejsce.
Podczas wernisażu przeprowadzono konkurs wiedzy ”Zwierzęta chronione”, w którym najlepszy okazał się Sebastian Walczak
z kl. IIIc. Uczniowie i szkoła otrzy-
mali atrakcyjne nagrody rzeczowe
ufundowane
przez
organizatorów.
Wszystkim uczniom gratulujemy odniesionych sukcesów oraz
zachęcamy do rozwijania swoich
zainteresowań i udziału w następnych konkursach.
Teresa Leśniewska
Sesja Rady Gminy
28
października 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy odbyła się XII sesja Rady Gminy Jedlińsk
O
W trakcie sesji Wójt Kamil
Dziewierz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej, a także
informację o stanie realizacji
zadań oświatowych w Gminie Jedlińsk za rok szkolny
2014/2015.
Podjęto także 14 uchwał.
Szczegóły na www.jedlinsk.pl
d pewnego czasu działa
na stronie Urzędu Gminy:
www.jedlinsk.pl zakładka
OFERTY PRACY.
W związku z rosnącym zainteresowaniem, podzielona ona została na dwie
kategorie: dam pracę oraz szukam pracy.
Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem swojego ogłoszenia prosimy
o kontakt.
Dla firm lub instytucji szukających pracowników: [email protected]
Dla szukających pracy:
n Podczas Sesji radni pogratulowali Sekretarz Gminy Annie Kwiecień
[email protected]
wyboru na Posła na Sejm RP.
TYGODNIK
www.tygodnikoko.pl
[email protected]
28(308) 5 listopada 2015
9
OGŁOSZENIA DROBNE
SMS o treści TC.OKO. na nr 72068. Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl
MOTORYZACJA
• Sprzedam audi 80 b4. Rok produkcji 1995, 2.0l. Benzyna. Stan idealny
bez żadnych oznak korozji. Żadnego
wkładu finansowego nie wymaga.
Oryginalny lakier. Jak nowy. Cena 8
000 tys. Magnuszew 20km od Kozienic. Tel. 699 283 045
• Sprzedam samochód za 1500zł.
Tel. 511 088 148
• Sprzedam części nowe do samochodu marki KIA, r. 2001 z rabatem.
Tel. 723 658 909
• Sprzedam opony zimowe Dębica
Frigo z felgami w bardzo dobrym stanie. 155/70 R13- 2 szt, 145/70 R13- 2
szt. Opony nadają się do Skody Felicii. Tel. 513 364 339/ 607 502 168
• Kupię auto może być stare, zniszczone do 1500zł. Tel. 511 088 148
• AUTO-CZĘŚCI. VW. AUDI. SEAT.
SKODA. Wielogóra tel. 506 305 515
NIERUCHOMOŚCI
• Okazja! Sprzedam dom przy trasie E7 w Jedlińsku o pow. 162m2 na
działce 3824m2. Dom w stanie surowym zamkniętym. Kanalizacja, gaz,
prąd, woda. Tel. 721 659 332
• Sprzedam garaż murowany na
duże auto 25m z działką, notarialnie. Kozienice, ul. Głowaczowska.
Tel. 603 161 128
• Sprzedam działkę rolno- budowlaną o pow. 2900m2 prostokąt, notarialnie, wodociag. Grabów n/Pilicą,
ul. Sadowa. Tel. 603 161 128
• Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 5000m2 w miejscowości
Staszów, 10 km od Kozienic. Przy
drodze wszystkie media, energ. el.,
woda, kanalizacja, gaz ziemny, I i II
klasa ziemi ornej. Posiada tytuł własności i nr księgi wieczystej. Cena 35
tys. zł do negocjacji. Tel. 692 655 718
• Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 73m2 w Garbatce-Letnisko, ul. Partyzantów 1/1, trzy pokoje,
kuchnia, łazienka, blok 2-piętrowy.
Więcej inf. pod nr tel. 512 194 960
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52m2, 3 piętro,
os. Piaski. Cena do uzgodnienia.
Tel. 508 402 657
• Sprzedam dom wolnostojący,
ocieplony, kryty blachą, nowe okna,
ogrzewanie gaz-węgiel, pow. mieszk.
160 m2, pow. cał. 250 m2, 7 pokoi, 3
łazienki. Działka zagospodarowana
ma 504 m2. Lokalizacja Kozienice ul.
Wojska Polskiego. Cena do uzgodnienia.
Tel. 666 139 922
• Sprzedam dom 86 m2 na działce
o pow. 800 m2. Wszystkie media w
drodze w miejscowości Trzebień, gm.
Magnuszew. Cena do uzgodnienia.
Tel. 509 247 430
• Sprzedam mieszkanie o pow.
54m2, 3-pokojowe w bloku na I piętrze po generalnym remoncie wraz
z balkonem i piwnicą. Kozienic, ul.
Lubelska. Cena do negocjacji. Więcej
info. pod nr Tel. 784 004 789
• Sprzedam drewniany domek z bali
o pow. 60m2. Czarna 81. Cena do
uzgodnienia. Tel. 663 483 420
• Sprzedam budynek z bali do rozbiórki. Cena do uzgodnienia. Staszów. Tel. 48 624 72 63 (dzwonić po
18-stej)
• Sprzedam działkę rekreacyjną
w Chinowie. Powierzchnia 450m2.
Tel. 513 156 466
• Sprzedam garaż murowany z kanałem w Kozienicach przy ul. Żeromskiego. Cena do uzgodnienia.
Tel. 508 157 932
• Sprzedam mieszkanie o pow.
48m2, 2 pokoje, duży balkon, III
piętro, umeblowane, odświeżone.
Dobra lokalizacja. Mały blok, przyzwoite sąsiedztwo. Kozienice, ul.
Maciejowicka. Tel. 880 846 799
• Sprzedam działkę na Borkach za
torami o pow. 3400m2. Cena do
uzgodnienia. Tel. 691 538 457
USŁUGI
TARTACZNE-OBJAZDOWE
DESKA KANTÓWKA
SZYBKO I TANIO
TEL. 661 513 348
RÓŻNE
• Kupię rower damkę, używaną w
dobrym stanie. Z legalnego źródła.
Tel. 793 643 230
• Sprzedam drewno opałowe i do
kominka. Cena do uzgodnienia.
Tel. 518 354 362
• Sprzedam TAPCZANY jednoosobowe- nowe. Kozienice. Tel. 511 215
650
• Przyjmę gałęzie z sadu lub z rozbiórki na opał a także siatkę drucianą
na ogrodzenie. Tel. 606 895 674
• Sprzedam rowerek dla dziewczynki nr koła 14, kolor różowy w
bardzo dobrym stanie. Cena 140 zł.
Tel. 665 433 090
• Sprzedam sztywną przyczepę,
6-cio tonową, rok 1990. Cena 6200zł.
Stan dobry. Tel. 605 248 749
• Sprzedam amerykankę sypialno-wypoczynkową.
Kolor
śliwkowo-morelowy, stan dobry.
Tel. 723 658 909
• Sprzedam fotel wypoczynkowy.
Bardzo wygodny, kolor beż. Cena do
uzgodnienia. Tel. 723 658 909
• Brama metalowa używana, stan
dobry , wykonany ze stali zbrojeniowej fi 12, wym.4,40x1,50 do uzgodnienia. Tel. 723 658 909
• Sprzedam śrutownik metalowy
i silnik elektryczny z wózkiem na
wózku kabel. Cena do uzgodnienia.
Tel. 663 483 420
• Sprzedam sadzarkę do warzyw.
Cena do uzgodnienia. Staszów. Tel.
48 624 72 63 (dzwonić po 18-stej)
• Sprzedam akordeon Weltmeisterniemiecki. Cena do uzgodnienia. Tel.
660 710 958
• Sprzedam przewód 4-ro żyłowy 30
metrów, zlewozmywak 1-komorowy,
nowy sedes. Cena do uzgodnienia.
Tel. 660 710 958
• Sprzedam kombajn do buraków
(klain), technicznie sprawny. Cena do
uzgodnienia. Tel. 71 312 75 76
• Sprzedam drewno sosnowe,
opałowe. Cena do uzgodnienia.
Tel. 535 309 009
• Szukam osoby o dobrym sercu,
która chciałaby przygarnąć 2 małe
kotki- dachowce. Tel. 48 614 56 89/
603 721 647
• Sprzedam regał w tym szafa
2-drzwiowa oraz 3 i pół segmentu.
Cena do uzgodnienia. Tel. 691 538
457
• Piec akumulacyjny, elektryczny z
cegłą szamotową. Cena do uzgodnienia. Tel. 691 538 457
• Sprzedam ławo-stół. Cena do
uzgodnienia. Tel. 691 538 457
• Sprzedam odkurzacz. Cena do
uzgodnienia. Tel. 691 538 457
EKO-ZEC Sp. z o.o.,
ul. Gdyńska 54,
61-016 Poznań
zatrudni na terenie Elektrowni Kozienice
w Świerżach Górnych
LOGISTYKA
Kontakt – tel. 61 8211 301,
61 8211 459
[email protected]
• Promocja • Promocja •
CEMENT I NOWINY
Cena: 399zł/T.
CEMENT II NOWINY
Cena: 369 zł/T.
ABC - Jedlińsk
Tel. 601 262 158
PRACA
• Poszukuję opiekunki do chorej na
SM. Tel. 609 654 352
• Fryzjerka z doświadczeniem poszukuje pracy. Tel. 573 457 555
Frezowanie kominów.
Wkłady kominowe
Sprzedaż, montaż.
Usługi kominiarskie.
Masz problem z kominem zadzwoń!
Tel. 783 493 576
KOMPLEKSOWA Oprawa IMPREZ
Wesela
BANKIETY
DANCINGI
18-tki
DJ MARTIN ZAPRASZA
współpraca z zespołem MUZYcznym
603 899 365
DOCIEPLANIE BUDYNKÓW,
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE.
TEL. 502 053 214
Restauracja Sarmacka w
Mniszewie, przyjmie do
pracy kucharza i kelnera
lub kelnerkę. Zgłoszenia
bezpośrednio lub na [email protected]
Tel. 48 622 09 02
Pożyczki, Kredyty bankowe,
poza bankowe. Pełna gama
ofert. Ponad 20 banków w
jednym miejscu! Duża przyznawalność z minimalnym
dochodem 500zł. Zadzwoń,
Sprawdź. Jesteśmy obecni
w Kozienicach i okolicy.
ZŁOM-POL
Tel. 535 100 475
Poszukujemy Pracowników
Grup Interwencyjnych, Radom, Kozienice. Mile widziany wpis KPOF i legitymacja
osoby dopuszczonej do
posiadania broni.
Tel. 693 312 370
Firma zajmująca się produkcją opakowań foliowych,
zatrudni osoby do pracy na
produkcji (najlepiej kobiety).
Praca w systemie zmianowym. Szczegóły pod
nr tel. 48 321 69 99
(GMINA JEDLIŃSK)
Przyjmę do pracy
przy produkcji frontów
meblowych.
Tel. 881 097 078
TOWARZYSKIE
• Kawaler 52 lata, szczupły blondyn, pozna kobietę z mieszkaniem.
Cel
matrymonialny.
Tel. 539 065 113
• Poznam kobietę może być dyskretna mężatka w celu miłych namiętnych spotkań. Mężczyzna 36
lat, Radom, Kozienice, Zwoleń, Iłża
i okolice. Tel. 888 974 475
• Poznam pana samotnego. Może
być na emeryturze. Proszę o sms.
Tel. 793 643 230
• Rozwiedziony, lat 43. Niezależny
finansowo, pracujący zawodowo,
własny dom. Pozna panią w stosownym wieku, dzieci nie stanowią przeszkody. Cel stały związek.
Proszę o poważne oferty nie szukam przygód. Tel. 533 266 387
• Poznam Panią lub małżeństwo
w dowolnym wieku w celu dyskretnych spotkań. Możliwy stały
układ. Radom, Skaryszew, Zwoleń lub okolice. Pozdrawiam.
Tel. 887 821 798
REGULAMIN OGŁOSZENIA DROBNE (prywatne)
w wydaniu papierowym Tygodnika OKO
Aby zamieścić ogłoszenie drobne należy wybrać jeden z wariantów:
1. Wyslij SMS-a o treści: TC.OKO. treść ogłoszenia na numer 72068. Koszt SMS-a
wynosi 2 zł + VAT (2,46 zł brutto). Ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych wydaniach gazety OKO. Jednorazowo można wysłać tylko jedno ogłoszenie. W
przypadku gdy w jednym sms-sie będzie więcej ogłoszeń, wydrukowane zostanie pierwsze w kolejności. Obsługę techniczną Serwisu zapewnia Dotpay,
ul.Wielicka 72, 30-552 Kraków.
10
TYGODNIK
28(308) 5 listopada 2015
WARKA
www.tygodnikoko.pl
[email protected]
Czwarta kwesta na starym Niepodległość: Koncertowo i uroczyście!
listopada będziemy obchodzić 97. rocznicę jednego z najważniejszych wydarzeń w hicmentarzu w Warce
11
storii naszego kraju, kiedy to po 123 latach niewoli i zaborów Polska odzyskała niepodległość.
Aby uczcić i upamiętnić to wydarzenie – w kościele św. Mikołaja Biskupa w Warce przy
iemalże 50 osób przez trzy dni – 31 października oraz 1 i 2
N
listopada kwestowało na rzecz odnowy zabytkowych na- ulicy Farnej o godz. 11:00 odbędzie się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem
grobków na starym cmentarzu w Warce. Była to czwarta kwe- pocztów sztandarowych.
sta zorganizowana przez Społeczny Komitet im. ks. Marcelego
Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Nagrobków na Wareckim
Starym Cmentarzu.
Udało się zebrać 7.585,58 zł.
Przez cztery lata kwesty to już
w sumie 29.446,08 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyłączyli się do tegorocznej
kwesty – zarówno wolontariuszom zbierającym pieniądze,
jak również wszystkim, którzy
zechcieli dołożyć swoją cegiełkę
do renowacji kolejnych zabytkowych nagrobków. Szczególne
podziękowania należą się proboszczowi parafii Matki Bożej
Szkaplerznej w Warce, ks. kanonikowi Grzegorzowi Krysztofikowi, Gminnej Instytucji Kultury
„Dworek na Długiej”, Grupie Rekonstrukcji Historycznej WARKA
oraz Urzędowi Miasta i Gminy
Warka. Już teraz zapraszamy do
udziału w kweście za rok.
Zebrana kwota pozwoli na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac konserwatorskich
zaplanowanych przez Społeczny
Komitet. Zobacz co zostało odrestaurowane dzięki zaangażowaniu społecznemu na stronie
www.warka24.pl/4kwesta.
Lista kwestujących na wareckim starym cmentarzu podczas
czwartej kwesty:
Bajoryńska Ewa, Bączek Piotr,
Bieńkowska Maria, Chojnacka
Małgorzata, Chojnacki Romuald,
Dąbrowski Daniel, Domańska
Irena, Domańska Aleksandra,
Dubińska Aleksandra, Firlik Magdalena, Gabler Sławomir, Gut
Maria, Gut Maksymilian, Gut Andrzej, Gut Mikołaj, Górski Jarosław, Jasiński Andrzej, Kaczmarek
Artur, Kaczmarek Małgorzata,
Kasprzak Bożena, Kasprzak Dariusz, Kijuc Grażyna, Kijuc Krzysztof, Kołodziejski Jerzy, Kowalska Karolina, Krawczyk Urszula,
Kreczmański Janusz, Lenarczyk
Dorota, Lewandowska Gabriela,
Lutek Luiza, Matlakowska Anna,
Marczak Jan, Marek Krystyna,
Nadolna Wiesława, Niemirski
Andrzej, Niemirski Wojciech,
Orlik Urszula, Paczkowski Grzegorz, Paczkowska Małgorzata,
Pietrzak Witold, Podworski Kacper, Rogozińska Ewa, Rzeźnik Aldona, Rzeźnik Paweł, Sadowska
Danuta, Skowrońska Wiesława,
Tereszkiewicz Małgorzata, Tereszkiewicz Waldemar, Zaręba
Andrzej.
Zaproszone na uroczystość delegacje placówek oświatowych z
gminy Warka złożą w tym dniu
kwiaty i zapalą znicze przy kilkunastu miejscach pamięci na
terenie miasta. Będzie to hołd
oddany wszystkim bohaterom
walczącym przez wieki o wolność
naszego kraju – m.in. hetmanowi
Czarnieckiemu, generałowi Pułaskiemu, majorowi Wysockiemu,
pułkownikowi Kononowiczowi i
lotnikom walczącym w czasie II
wojny światowej.
Wieczorem o godz. 18:00 na
hali sportowej Centrum Sportu
i Rekreacji odbędzie się specjalny Koncert Niepodległościowy pt. „Czarodzieje z Warki” w
wykonaniu Miejskiej Orkiestry
Moderato i zaproszonych gości.
Okazją do tego niecodziennego
występu będzie przypadająca w
tym roku 105. rocznica tradycji
orkiestrowych w Warce. Będą
występy niezwykle ciekawych
gości oraz promocja nowej płyty „Vivat Warka!”, którą otrzyma
każdy kto przybędzie na koncert.
Nie zabraknie wystawy fotograficznej związanej z orkiestrą.
Zaprezentowane zostaną nowe
stroje paradne, które zostały zakupione przez warecki samorząd.
Oficjalną premierę będzie miała
książka autorstwa Remigiusza
Matyjasa. Odbędzie się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu
„Nasza Historia”. Z pewnością nie
zabraknie dobrej muzyki, zarówno tej patriotycznej, jak również
rozrywkowej. O to zatroszczy się
warecka Orkiestra Moderato pod
batutą Artura Gębskiego.
Serdecznie zapraszamy na wareckie Święto Niepodległości!
CeSiR
Społeczny Komitet im. ks.
Marcelego Ciemniewskiego na
Rzecz Odnowy Nagrobków na
Wareckim Starym Cmentarzu
Spotkanie z Władysławem
Kozakiewiczem w Warce
23
października studenci z UTW w Warce ćwiczyli z mistrzem olimpijskim Władysławem Kozakiewiczem. Spotkanie odbyło się w Centrum Sportu i Rekreacji w ramach
programu „Bądź w olimpijskiej formie”.
Projekt ten to wieloletnie
przedsięwzięcie realizowane w
ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2012-2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest propagowanie aktywności fizycznej wśród
grupy wiekowej 60 +. Studenci
UTW z Warki swoją obecnością
udowodnili
zainteresowanie
tym tematem oraz chęcią poszerzania swojej wiedzy z zakresu
sposobów utrzymania dobrej
kondycji fizycznej.
Jak stwierdził Władysław Kozakiewicz – Trening zaczynamy
już rano. Podczas mycia zębów
można przytrzymać się umywalki
i kilkukrotnie wesprzeć na palcach – oto rozgrzewka na dobry
początek dnia. Należy pamiętać,
że kiedy przestajemy się ruszać,
jest nam coraz trudniej wykonywać codzienne czynności. Dotyka
nas też coraz więcej dolegliwości,
pojawiają się problemy z kręgosłupem, ze stawami. Mamy coraz gorszą kondycję i coraz trudniej przerwać tę bezczynność.
– Możemy narzekać na pogodę i
strzykanie w kościach. Ale możemy również wziąć się za siebie i
czerpać z życia jak najwięcej. Ja
wybieram drugą opcję – stwierdził Kozakiewicz.
Na spotkanie z mistrzem przybyły również dzieci ze świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej, które
już od kilku dni zapoznawały się
z postacią Władysława Kozakiewicza, jego życiem osobistym i
osiągnięciami sportowymi. Podczas prawie dwugodzinnego spotkania z wielkim zainteresowaniem
słuchały, wykonywały ćwiczenia i
zadawały pytania. Na zakończenie
wykonano wspólne zdjęcie.
Uczestnicy spotkania zakupili
równieżciekawe książki autorstwa
sportowca. Były to „Nie mówcie
mi jak żyć” oraz „Bądź Kozakiem
i dbaj o siebie”. Pierwsza z nich
opowiada o losach sportowca,
który przeszedł do historii. Druga
to zestaw ćwiczeń, z pomocą których olimpijczyk dba o formę.
Na zakończenie spotkania dyrektor CeSiR Marian Górski wręczył Władysławowi Kozakiewiczowi oraz Agacie Kwiatkowskiej
zestawy pamiątkowych gadżetów
z Warki.
Zachęcamy do zdrowego trybu życia i zapraszamy na sportowe zajęcia do CeSiR również dla
seniorów, aerobic 50 + w każdy
piątek o godz. 11.00. Jak mawia
Władysław Kozakiewicz Do zdrowia – gotowi – start !.
CeSiR
TYGODNIK
www.tygodnikoko.pl
[email protected]
11
28(308) 5 listopada 2015
REKLAMA
SZAMBA BETONOWE3
od 2 - 12 m
ł
z
0
5
.
6
juz od
.
atesty
PRODUK CJA • TRANSP ORT• MONTAZ
Nasze szamba posiadają szczelne przejścia, co zapewnia szybkie
połączenie budynku ze zbiornikiem.
Tel. 517 249 095
12
TYGODNIK
www.tygodnikoko.pl
[email protected]
28(308) 5 listopada 2015
REKLAMA
Jedlińsk
ul. Rynek 10
Wierzbica
ul. Krasickiego 12
w centrum przy parku z fontanną
Radom
ul. Staroopatowska 20
Hala targowa FENIKS na Śląskiej
ul. Królowej Jadwigi 9A lok.9
Osiedlowe targowisko
ul. Chrobrego 44A lok. 7
Pawilony naprzeciwko UTH
ul. Wernera 10
Radomskie Hale Mięsne
- stoisko z wędlinami
- stoisko z rozbiorem mięsa
…Na północ od Radomia, na południe od Białobrzegów, na zachód od Kozienic i na wschód od Przytyka, dotrzecie Drodzy Smakosze do
Jedlińska. Z których stron byście się do nas nie wybrali, kierujcie się pod mury naszego barokowego Kościoła. Krótkim spacerem w stronę
strumienia Radomki dotrzecie do miejsca gdzie powstaje coś niespotykanego. Z pasją, z doświadczeniem i zamiłowaniem pieczemy, gotujemyi
wędzimy tak, jak nauczyli nas tego nasi dziadkowie.
Chciałbym opowiedzieć Wam, Drodzy Smakosze, o prawdziwie naturalnych wędlinach. Co mamy wspólnego z Waszymi wspomnieniami?
Sięgnijcie pamięcią do czasów swojego dzieciństwa. Peklowanie metodą zalewową z dodatkiem aromatycznych ziół… Wędzenie dymem olchowym
w niewielkiej wędzarni… Tym właśnie kontynuujemy tradycje naszych dziadków. Co za to otrzymujemy? Łagodny smak, niepowtarzalny
aromat oraz piękną, złocisto-brązową barwę naszych wędlin, którą wielu z Was już zna jako Wędzonki Olchowe od Czapli.
Wyroby masarni „CZAPLA” do nabycia także na terenie powiatu kozienickiego,
pytajcie o nie w sklepach GS „SCh” Głowaczów w Brzózie, Głowaczowie,
Studziankach, Łękawicy i Mariampolu.
W Kozienicach nasze wędliny oferują sklepy mięsnowędliniarskie firmy Dżej Dżej
przy ul. Kopernika 8 i Nowym Świecie
oraz sklepy GS „SCh” Kozienice przy ul. Lubelskiej
41 oraz Radomskiej 35 (SAM).

Podobne dokumenty

TYGODNIK

TYGODNIK Zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.tygodnikoko.pl oraz kontakt pod adresem e-mail: [email protected] Wydawca: Firma Kordas E. Kordas 26-900 Kozienice, ul. Radomska 14A Biuro red...

Bardziej szczegółowo