Hasło miejsce

Transkrypt

Hasło miejsce
miejsce wypoczynku
(Turystyka), Miejsce wypoczynku to ogólnodostępny, powierzchniowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy
zlokalizowany wzdłuż szlaków i tras turystycznych, zgodnie z możliwościami terenu i potrzebami
turystów. Obiekt ten jest wyposażony m.in. w: urządzenia obsługi ruchu turystycznego, elementy
informacyjne, w tym tablice z regulaminem. Wszystkie miejsca wypoczynku i ich urządzenia powinny być
łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Wioletta Kacprzyk

Podobne dokumenty