77-643, 77-644, 77-645 Arkusz danych Clinex Blink

Transkrypt

77-643, 77-644, 77-645 Arkusz danych Clinex Blink
ARKUSZ DANYCH
SKŁADNIKÓW
Data sporządzenia
28.08.2012r.
CLINEX BLINK
Wersja: 1
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie detergentów z późniejszymi zmianami
1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA
PRODUCENT:
NANOCHEM Sp. z o. o.
ul. Schonów 3
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 294 41 30, www.nanochem.com.pl
e-mail: [email protected]
NAZWA WYROBU: CLINEX BLINK
PRZEZNACZENIE: Płyn do mycia posadzek ekskluzywnych
POJEMNOŚĆ:
1000 ml
2.SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH
Lp
Nazwa chemiczna składnika
Nr CAS
Nazwa INCI
1
Woda
-
Aqua
2
Mieszanina alkoholu etylowego i 2-propanolu
-
-
3
Sodium N-(2-carboxyethyl)-N-dodecyl-beta.alaninate
14960-06-6
-
4
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl.derivs., sodium
salts
68411-30-3
-
5
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-sulfo-.omega.(dodecyloxy)-,sodium salt
9004-82-4
-
6
Alkohols, C9-16, ethoxylated
97043-91-9
-
7
Amides, coco, N-(hydroxyethyl), ethoxylated
68425-44-5
-
8
2-butoksyetanol
111-76-2
-
9
Uwodornione, etoksylowane oleje rycynowe
61788-85-0
-
10
Kompozycja zapachowa
d-Limonen
Linalol
Geraniol
Cytral
5989-27-5
78-70-6
106-24-1
5392-40-5
Parfum
Limonene
Linalool
Geraniol
Citral
11
Barwnik
-
Colorant
Tabela korelacji między nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami
CAS dostępna na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/cosmetics/cosing/