Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego studia: I stopnia

Komentarze

Transkrypt

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego studia: I stopnia
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
studia: I stopnia
kierunek: Fizjoterapia
profil: praktyczny
Moduły/Przedmioty
Technologia informacyjna
Status przedmiotu
O – obligatoryjny
W – do wyboru
Forma zaliczenia
E – egzamin
Z – zaliczenie z oceną
MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
O
Z
Punkty ECTS
2
Etykieta
O
Z
1
BHP i ergonomia pracy
O
Z
1
Przysposobienie biblioteczne
O
Z
1
Podstawy prawa
O
Z
1
Podstawy ekonomii
O
Z
1
Język obcy*
W
Z
8
Wychowanie fizyczne
O
Z
2
Podstawy statystyki
O
Z
1
Podstawy metodologii badań naukowych
O
Z
1
Ochrona własności intelektualnej
O
Z
1
Edukacja zdrowotna / Promocja zdrowia
W
Z
1
Przedsiębiorczość / Podstawy marketingu
W
Z
1
Obóz szkoleniowo-rekreacyjny (letni)/Obóz
szkoleniowy (zimowy)
W
Z
3
MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
O
Z
2
Podstawy psychologii
Biologia medyczna
O
Z
2
Podstawy biochemii
O
Z
2
Biofizyka
O
Z
2
Pedagogiczne aspekty fizjoterapii
O
Z
2
Anatomia prawidłowa człowieka
O
E
6
Fizjologia człowieka
O
E
5
Patologia ogólna
O
Z
1
Biomechanika
O
E
3
Podstawy kinezjologii
Antropologia/Metody badań
somatotypologicznych
Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna /
Ratownictwo medyczne
O
O
Z
Z
3
2
W
Z
2
MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
O
E
3
Fizjoterapia ogólna
Kinezyterapia
O
E
4
Fizykoterapia
O
E
5
Masaż leczniczy
O
Z
3
Zaopatrzenie ortopedyczne
O
Z
1
Terapia manualna
O
Z
2
Fizjoterapia kliniczna w chirurgii i
onkologii
Fizjoterapia kliniczna w pediatrii
O
Z
2
O
Z
3
Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii
O
Z
2
Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i
położnictwie
Fizjoterapia kliniczna w neurologii
Fizjoterapia kliniczna w kardiologii
O
Z
2
O
O
Z
E
5
4
Fizjoterapia kliniczna w geriatrii
O
Z
2
Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i
traumatologii
Etyka zawodowa
O
E
7
O
Z
1
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania
ruchu
Praktyki zawodowe
O
E
2
O
Z
4
Podstawy socjologii z elementami
socjologii zdrowia / Socjologia ciała i
niepełnosprawności
Warsztaty psychologiczne**
W
Z
2
W
Z
3
MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH I (Terapia zajęciowa) - do wyboru***
Psychologia rozwojowa
Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii
Fizjoterapia w opiece długoterminowej
Pedagogika społeczna i specjalna
Metodyka terapii zajęciowej
W
W
W
W
W
Z
Z
Z
Z
E
1
2
2
2
2
Język migowy
W
Z
2
Arteterapia
W
Z
1
Choreoterapia
W
Z
1
Muzykoterapia
W
Z
1
Naturoterapia
W
Z
1
Turystyka i rekreacja osób
niepełnosprawnych
Podstawy adaptacyjnej aktywności
ruchowej
W
Z
1
W
Z
1
MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH II (Fizjoterapia w sporcie i rekreacji) - do wyboru***
Psychologia sportu
W
Z
1
Fizjologia wysiłku
W
Z
2
Traumatologia sportowa
W Z 1
Podstawy treningu sportowego
W Z 1
Fizjologiczne konsekwencje dopingu
W Z 1
Rehabilitacja i prewencja urazów
sportowych
Diagnostyka funkcjonalna w sporcie i
rekreacji
Trening funkcjonalny i stabilizacyjny
W E 2
W Z 2
W Z 2
Stretching i mobilizacja stawowa
W Z 2
Masaż sportowy
Podstawy żywienia w sporcie
W W Z Z 2
2
MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH III (Fizjoterapia w pediatrii) - do wyboru***
Psychologia pediatryczna
W
Z
1
Posturologia
W
Z
2
W
Z
2
W
Z
2
W
E
3
Fizjoterapia niemowląt i małych dzieci
W
Z
2
Wspomaganie rozwoju dziecka
Trening motoryczny z elementami
gimnastyki korekcyjnej
Reumatologia pediatryczna
W
Z
1
W
Z
2
W Z
1
Żywienie dzieci i młodzieży
W Z
1
W
Z
1
Ortopedia i traumatologia pediatryczna
Diagnostyka i terapia w chorobach
kręgosłupa
Rehabilitacja w wadach postawy ciała
Biała sobota - turnus rehabilitacyjny
MODUŁ DYPLOMOWY
Seminarium dyplomowe
W
Z
4
Praca dyplomowa****
W
E
10
*Język obcy – do wyboru język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski z uwzględnieniem poziomu
zaawansowania.
**Warsztaty psychologiczne – moduł do wyboru obejmujący: Warsztaty psychologiczne umiejętności
interpersonalnych, Warsztaty psychologiczne praca z pacjentem "trudnym", Warsztaty psychologiczne
umiejętności wychowawczych, Warsztaty psychologiczne profilaktyki uzależnień.
***Moduł przedmiotów specjalnościowych - student wybiera jeden zestaw przedmiotów spośród trzech (I-III)
i realizuje na III roku studiów.
****Praca dyplomowa – moduł obejmujący przygotowanie pracy dyplomowej, jej obronę oraz egzamin
dyplomowy praktyczny.

Podobne dokumenty