Spotkanie informacyjne: Wsparcie edukacyjne w ramach

Transkrypt

Spotkanie informacyjne: Wsparcie edukacyjne w ramach
Spotkanie informacyjne:
Wsparcie edukacyjne w ramach Programów Unii Europejskiej
Organizator :
Główny Punkt Informacyjne FE w Toruniu
Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie
Europa Kujaw i Pomorza
Termin:
12.03.2015 r. – Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, patio na I piętrze, ul.
Plac Teatralny 2
09.30 – 10.15
10.15 – 11.00
Rejestracja uczestników i powitanie gości
Program Erasmus+ w perspektywie 2014-2020 – założenia i
priorytety
11.00 – 11:45
Program Europa dla Obywateli w perspektywie 2014-2020 –
założenia i priorytety
11.45 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15:00
15.00 – 15:15
15.15 – 15.30
Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WK-P 20142020 oraz POWER 2014-2020
Przerwa kawowa
Praca w grupach warsztatowych
Zakres usług sieci PIFE
Podsumowanie i ewaluacja
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Podobne dokumenty