Konkurs „Jabłko Newtona“

Transkrypt

Konkurs „Jabłko Newtona“
Konkurs „Jabłko Newtona“
TERMINARZ KONKURSU
TERMINY:
1. Zgłoszenie uczestnictwa - chęć uczestnictwa w konkursie prosimy potwierdzić na
formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) do 31 marca 2015r.
2. Etap I - eliminacje odbywają się w szkołach, które zgłosiły swój udział w dniu 10
kwietnia 2015 o godz. 10.00.
3. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu - 15 kwietnia 2015r. do godz. 14.00 na
stronie internetowej http://lo1-koscian.pl
4. Etap II - I LO w Kościanie, 28 kwietnia 2015r., godz. 10.00.
5. Ogłoszenie wyników konkursu - 29 kwietnia 2015r. około godziny 13.00.

Podobne dokumenty