Nazwa studiów podyplomowych Elektroniczna Administracja

Transkrypt

Nazwa studiów podyplomowych Elektroniczna Administracja
Nazwa studiów podyplomowych
Elektroniczna Administracja
Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Informatyki
Kierownik studiów podyplomowych
dr inż. Paweł Tadejko, tel. 504 142 530
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, +48 85-746-90-49, [email protected]
Adres internetowy SP
http://wi.pb.edu.pl/podyplomowe/elektroniczna-administracja/
Czas trwania studiów podyplomowych (liczba semestrów)
2
Koszt studiów podyplomowych
2 000 pln/sem. (opłata wpisowa jest wliczona w koszt I semestru studiów)
Charakterystyka studiów
Adresatami studiów „Elektroniczna Administracja” są pracownicy urzędów administracji
publicznej, służb publicznych, jak też osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
funkcjonowania administracji w Polsce, aspektów prawnych oraz technologii ICT i systemów
informatycznych wykorzystywanych do realizacji tych zadań. Studia pozwalają zarówno
podnieść kwalifikację pracownikom zatrudnionym obecnie, jak i zdobyć umiejętności
niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.
Głównym wyróżnikiem kierunku na Wydziale Informatyki jest to, że słuchacz zdobywa
wiedzę nie tylko z zakresu funkcjonowania administracji w Polsce (aspektów prawnych), ale
też technologii ICT (ang. Information and Communications Technology) wykorzystywanych
do realizacji tych zadań.
Chcemy przekazać wiedzę w sposób na tyle przystępny, żeby ani tematyka, ani
specjalistyczne zagadnienia IT nie stanowiły bariery w komunikacji kadry kierowniczej z
ludźmi wdrażającymi rozwiązania informatyczne oraz kontrahentami spoza administracji. Z
pewnością Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 będzie wymagał nowych
kompetencji i wiedzy. Chcesz się do tego przygotować już dziś? Nie zwlekaj.
Partnerem merytorycznym kierunku jest Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Departament
Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Pracownicy tych instytucji brali
udział w przygotowaniu planu studiów, a także będą prowadzić będą część zajęć na
studiach.
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów zdobywa wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która pozwoli
mu na zrozumienie zasad funkcjonowania administracji elektronicznej. Zdobyta wiedza i
umiejętności przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu
pracy zawodowej, w tym też podniesienia kwalifikacji mających istotne znaczenie przy pracy
na stanowiskach informatyków, sekretarzy, kierowników projektów. Absolwenci mogą
znaleźć zatrudnienie w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach
marszałkowskich, wojewódzkich i w placówkach szeroko rozumianej administracji
publicznej.
REKRUTACJA
Wymagane dokumenty
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące
dokumenty:
 podanie o przyjęcie na studia
 kwestionariusz osobowy
 odpis dyplomu ukończenia studiów
 3 zdjęcia o formacie 3,5×4,5 cm na jasnym tle, bez nakrycia głowy
 kserokopia dowodu osobistego
 dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł
Planowany termin rozpoczęcia studiów
październik 2014
Dodatkowe informacje:


Program DreamSpark umożliwia słuchaczom korzystanie z najnowszych systemów
operacyjnych, narzędzi designerskich i deweloperskich Microsoft (Microsoft Project,
Microsoft Visio) aby pomóc im w nauce i edukacji.
Wybitni specjaliści prowadzący zajęcia – praktycy którzy na co dzień pracują m.in. w
Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim,
http://wi.pb.edu.pl/podyplomowe/category/wykladowcy-ea/

Podobne dokumenty