MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY W RUDZIE

Transkrypt

MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY W RUDZIE
Załącznik nr 1
Przedmiar robót
MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
1. Naprawa uszkodzonych tynków na ścianach zewnętrznych o pow. do 5,0 m² pęknięcia gzymsów i ścian - m² 5,00
2. Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne - m² 5,00
3/ Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III - m² 5,00
4/ Przygotowanie podłoża pod malowanie – mycie powierzchni ścian wodą - m² 998
5/ Przygotowanie starego podłoża - poprzez jednokrotne zagruntowanie emulsją
UNI-GRUNT - m² 998
6/ Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną elewacji - m² 998
7/ Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - m² 499

Podobne dokumenty