Załącznik Nr 4 do SIWZ Kierownictwo firmy i personel techniczny

Transkrypt

Załącznik Nr 4 do SIWZ Kierownictwo firmy i personel techniczny
Załącznik Nr 4 do SIWZ
DRG 341-3/2010
Kierownictwo firmy
i personel techniczny
NAZWA WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ :
............................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................
Nazwisko
i imię
Wykształcenie
Proponowana
Lata
Opis
rola w realizacji
doświadczenia
doświadczenia
zamówienia
Kierownik
budowy
*** udokumentować jak w punkcie 9 ppkt. 3 SIWZ
....................................................................................
data, podpis
/upoważnionego przedstawiciela wykonawcy /

Podobne dokumenty