dodatek mieszkaniowy - Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie

Transkrypt

dodatek mieszkaniowy - Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie
Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa
Tel. 75 7 135 388
Fax. 75 7 135 390
e-mail: [email protected]
www.swierzawa.pl
Karta Nr Dg/1
Data wydania :
11.08.2010
DODATEK MIESZKANIOWY
Nazwa usługi
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - formularz;
- zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa domowego za okres 3 m-cy kalendarzowych
poprzedzających dzień złożenia wniosku;
- ostatni odcinek za energię elektryczną
OPŁATY
Bez opłat
MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta I piętro pokój Nr 2, ostateczne załatwienie sprawy
Stanowisko d/s działalności gospodarczej, i dodatków mieszkaniowych pokój Nr 2
CZAS WYKONANIA USŁUGI
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
TRYB ODWOŁAWCZY
Od wydanej, administracyjnej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy
INNE INFORMACJE
Nie dotyczy
Inspektor
Urszula Forycka
Sporządził

Podobne dokumenty