Bezpłatna edukacja przedporodowa prowadzona przez

Transkrypt

Bezpłatna edukacja przedporodowa prowadzona przez
Bezpłatna edukacja przedporodowa prowadzona przez położną.
Tematyka omawiana podczas spotkań.
Ciąża




Styl życia i gimnastyka w ciąży
Diata kobiety ciężarnej
Prawidłowa postawa ciała
Badania wykonywane w ciąży
Kontakt z nienarodzonym dzieckiem



Rozwój dziecka w łonie matki
Określenie położenia płodu w macicy
Wizualizacja dziecka
Poród















Pakujemy torbę dla mamy, taty i dziecka
Kiedy do szpitala?
O co zapytają w szpitalu?
Fizjologia porodu
Emocje a hormony
Rola osoby towarzyszącej
Oddychanie i pozycje porodowe
Metody łagodzenia bólu porodowego
Nacięcie krocza – konieczność czy rutyna?
Inne zabiegi medyczne w porodzie
Kiedy minie termin… naturalne metody wywoływania porodu
Medyczny slang na porodówce
Bankowanie krwi pępowinowej
Poród – próba generalna (od pierwszych skurczów aż do wyjścia ze szpitala)
Decyzje – sprecyzowanie oczekiwań dotyczących porodu i określenie priorytetów, wybór miejsca porodu
Połóg




Matkowanie matce
Dolegliwości połogowe
Higiena w połogu
Powrót do formy po porodzie
Pielęgnacja noworodka







Stany adaptacyjne noworodka
Badania przesiewowe
Organizujemy kącik noworodkowy
Przewijanie
Kąpiel
Prawidłowe noszenie dziecka
Stymaulacja rozwoju psychoruchowego
Karmienie piersią





Zalety dla mamy i dziecka
Fizjologia laktacji
Pozycje do karmienia
Dieta kobiety karmiącej
Początkowe trudności – na wszystko jest rada
Serdecznie zapraszam wszystkie Panie już od 21 tygodnia ciąży!
Danuta Myck, Położna środowiskowa,
Tel. 883-139-152

Podobne dokumenty