29_formularz zgloszeniowy

Transkrypt

29_formularz zgloszeniowy
POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
POPULARNO-NAUKOWEJ
„Energia Odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski”
Szczecin, 13 marca 2009 r.; godz.: 11:00
Miejsce obrad: MTS, ul. Struga 6-8
Wypełniony formularz prosimy wysłać na adres: [email protected] lub fax: 091 483 47 22
Imię
............................
nazwisko
............................................................
Nazwa firmy/instytucji: ......................................................................................................
Adres:
..........................................................................................................................
Dziedzina/BranŜa : ...............................................................................................................
Tel: .......................... Fax: ......................... e-mail: .............................................................
UWAGA! Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza DRUKOWANYMI LITERAMI
jeśli karta zostanie wysłana faksem. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje
kolejność zgłoszeń!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w seminarium prosimy o poinformowanie organizatorów.

Podobne dokumenty