etap II regionalny pisemny 2013/2014

Transkrypt

etap II regionalny pisemny 2013/2014
Konkurs Literatury i Języka Polskiego
dla Uczniów Szkół Polskich za Granicą
Etap II regionalny (pisemny)
Imię i nazwisko: ___________________________________________
Szkoła: ______________________________________________
dysleksja (załączyć zaświadczenie)
Czas trwania: 150 minut
I część ______/30
II część ______/50
OGÓŁEM _______/80
Dziękujemy za udział w konkursie. Życzymy powodzenia!
strona 1 z 6
I. Zadania językowe (30 pkt.)
1.
Do podanych związków frazeologicznych dopisz ich synonimy, będące również
związkami frazeologicznymi (4 pkt)
trzymać język za zębami – __________________________________________________
________________________________________________________________________
nabić kogoś w butelkę – ____________________________________________________
________________________________________________________________________
2.
Uzupełnij tabelkę, wpisując w odpowiednie miejsca litery odpowiadające
frazeologizmom (7 pkt)
A. pójść do Canossy
B. wieniec laurowy
C. żelazna kurtyna
D. paniczny strach
E. ciemności egipskie
F. budować dom na piasku
G. miecz Damoklesa
Frazeologizmy pochodzące z Biblii
Frazeologizmy pochodzące z mitologii
greckiej
Frazeologizmy związane z wydarzeniami
historycznymi
Wyjaśnij znaczenie trzech frazeologizmów z poprzedniego zadania oznaczonych
literami C, D, F; a następnie użyj ich w zdaniach.(3+3 pkt)
___________________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
strona 2 z 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Uzupełnij tabelkę, wpisując w odpowiednie miejsca podstawę słowotwórczą i formant
(6 pkt)
wyraz
podstawa słowotwórcza
formant
podnóżek
podnośnik
arcymistrzyni
5. Niektóre z poniższych wyrazów zaliczane są do osobliwości fleksyjnych, tzn.
odmieniają się nietypowo. Wskaż te rzeczowniki i wyjaśnij, jaka to osobliwość (3 pkt)
boa, nożyczki, sobota, tlen
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
strona 3 z 6
6.
Od rzeczownika „matka” utwórz po jednym czasowniku i przymiotniku,
a następnie użyj tych wyrazów w zdaniach (2+2 pkt)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
II. Pisanie własnego tekstu (50 pkt.)
Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie:
1.
Zinterpretuj wiersz Julii Hartwig „O tym wszystkim”. Zwróć uwagę na sposób
ujęcia motywów zapamiętywania i zapominania.
Julia Hartwig
O tym wszystkim
Kiedy myślę o tych wszystkich książkach
które przeczytałam
o tych gorączkach które mnie spalały
o tych lodowych podmuchach które mnie ziębiły
o tych ulicach które przemierzałam
o tych mostach na których przystawałam
Zostało z tego tyle co zapisane
reszta roztrwoniona porzucona tam
gdzie pamięć mogłaby wrócić gdyby potrafiła
choćby do tych pokojów hotelowych
które już są nie do wynajęcia
czy do tej ulicy nowojorskiej
gdzie oderwał mi się pasek od sandałka
strona 4 z 6
2. Jaka powieść napisana w XX lub XXI wieku wywarła na Tobie szczególne wrażenie?
Uzasadnij swój wybór.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
strona 5 z 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
strona 6 z 6