Regionalne Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody...kliknij

Transkrypt

Regionalne Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody...kliknij
PROPOZYCJE
Regionalnych Zawodów Konnych w Skokach przez Przeszkody
XXVII MEMORIAŁ DYREKTORA KAZIMIERZA NOWICKIEGO
Organizator:
Rodzina Państwa Nowickich i Posłusznych
Przedsiębiorstwo Rolniczo Hodowlane „Gałopol” Gałowo Sp. z o.o.
Stado Ogierów Sieraków, Klub Jeździecki Morena Sieraków-Gałowo
Miejsce zawodów:
Termin zawodów:
Zgłoszenia:
hipodrom SO Sieraków
02.07.2016r. - sobota
do dnia 30.06.br. na adres: [email protected] (w tytule wpisać Sieraków)
Listy startowe dostępne 01.07.2016r. na stronie www.zmierzczas.pl
Adres organizatora:
PR-H „Gałopol” Stado Ogierów Sieraków
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel/fax 612952511,
e-mail: [email protected]
Opłaty za zgłoszenia po terminie wzrastają o 100%
Uczestnicy:
kluby i zawodnicy zarejestrowani w WZJ i PZJ oraz zaproszeni.
Komisja Sędziowska:
Jan Posłuszny - Przewodniczący
Anna Nowicka-Posłuszna
Ewa Żuławska
Marek Żuławski
Dyrektor zawodów
Sekretariat
Gosp.Toru
Lek. med.
Lek.wet.
Karetka pogotowia
Wojciech Ganowicz
Anna Stańko
Robert Bartkowiak
Mariola Grzemba-Buda
Piotr Pawelec
Piotr Piekarski
Program zawodów:
02.07.2016r. sobota
godz. 9:00
- Konkursy towarzyskie Nr 1 Kl. LL i Nr 2 Kl. L
po konkursach towarzyskich
- Konkurs Nr 3 Zawody Regionalne kl. P – zwykły art. 238 2.1;
Pula nagród pieniężnych 650 zł. : I - 300 zł, II - 200 zł, III - 100 zł, IV - 50 zł;
Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni startujących w kl. P
godz. 13:00
- złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi dyrektorów:
S. Hey’a, J.Kowalskiego, K. Nowickiego, T. Czermińskiego ( powozownia na terenie Stada).
godz. 14:00
- Otwarcie Memoriału i prezentacja zawodników (hipodrom Stada)
- Konkurs nr 4 XXVII MEMORIAŁ DYREKTORA KAZIMIERZA NOWICKIEGO
Kl. N1 dwunawrotowy Art. 273,2.2,3.4.2,4.4;
I – 1.700 zł, II -1.000 zł, III - 600 zł, IV - 300 zł; V – 250 zł, VI – 150 zł. Pula nagród pieniężnych:
4.000 zł. oraz Przechodnia Nagroda Rzeczowa dla zwycięzcy .
Każdy zawodnik może startować max. na 3 koniach.
Sprawy organizacyjne:
1. wymagana dokumentacja zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ
2. Opłaty startowe: opłata – za 1 start jednego konia : konkurs Nr 3- P – 50 zł, Nr 4- N1 – 100 zł;
3. Organizator dysponuje ograniczoną ilością boksów w stajniach od 01.07.2016
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Opłata za 1 dzień – 50 zł, 2 dni – 100 zł.
4. We wszystkich konkursach Organizator zapewnia flo dla 25% startujących koni i nagrody rzeczowe.
5. Dekoracja po każdym konkursie .
` 6. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki i kradzieże zarówno w czasie transportu
jak i na miejscu zawodów.
7. Organizator zaleca uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
i odpowiedzialności cywilnej podczas transportu jak też w czasie pobytu na zawodach oraz innych
zdarzeń losowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie.
Propozycje zatwierdzone
przez WZJ w dniu 01.06.2016
Ryszard Szymoniak
Organizator
Prezes
Marian Pankowski