pobierz program - Akademia Sztuk Dziecięcych

Transkrypt

pobierz program - Akademia Sztuk Dziecięcych
LABORATORIUM
1. Na zajęciach laboratoryjnych będziemy poznawać świat od strony fizyki i chemii wg
następujących działów:
-Powietrze - czyli poznamy skład powietrza oraz jego podstawowe właściwości, a takŜe wyjaśnimy
jak to się dzieje Ŝe np. cięŜki samolot lata a lŜejsza piłeczka spada.
-Woda - dowiemy się co to jest energia wewnętrzna, a takŜe jak zbudowana jest cząsteczka wody
oraz dlaczego bez wody nie moŜna Ŝyć.
-Światło- czyli wszystko o kolorach, tęczy, krzywych zwierciadłach i okularach.
-Ruch - poznamy rodzaje ruchu, dowiemy się jak nas widzi pan Twardowski na księŜycu oraz jak
to się dzieje, Ŝe podczas gwałtownego hamowania samochodu poruszamy się do przodu.
-Magnetyzm - czyli wszystko o magnesach na lodówkę ale takŜe o gigantycznym magnesie-Ziemi
oraz elektromagnesie i silniku.
-Elektryczność - dlaczego Ŝarówka świeci? Jak powstaje piorun?
Zachęcamy opiekunów do wspólnej zabawy, wspierania dzieci w dąŜeniu do konsekwentnej
realizacji załoŜeń projektu oraz czerpania pomysłów na twórcze spędzanie czasu takŜe poza ramami
zorganizowanych warsztatów.
Plan na pierwsze spotkania:
1. Zajęcia wprowadzające. Na tych zajęciach zostaną omówione oraz pokazane doświadczenia z
większości z wymienionych wyŜej działów.
2. Ile waŜy powietrze?. Na tych zajęciach wykaŜemy podstawowe właściwości powietrza takie jak:
masa, ściśliwość, spręŜanie i rozpręŜanie a takŜe gdzie jest powietrze oraz jakie wywiera ciśnienie.
3. "Dlaczego samolot nie spada?" - czyli wszystko o prawie Bernulliego.
Prowadząca:
„Nazywam się Monika Budzińska skończyłam studia na kierunku fizyka ze specjalnością
biofizyka, a jednocześnie zdobyłam uprawnienia pedagogiczne. Po studiach pracowałam w
polsko-belgijskiej firmie optoelekotronicznej, gdzie zajmowałam się opracowywaniem technologii
produkcji materiałów półprzewodnikowych (wykorzystywanych dzisiaj w telefonach komórkowych
najnowszych generacji). Następnie rozpoczęłam studia doktoranckie w Instytucie Biochemii i
Biofizyki PAN, gdzie zajmowałam się badaniem struktury oraz dynamiki ludzkiego białka S100A1
z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego (mam nadzieję iŜ niebawem będę
doktorem). Jednak od dwóch lat spełniam swoje największe marzenie z dzieciństwa a mianowicie
jestem nauczycielem w róŜnych szkołach, począwszy od gimnazjum a skończywszy na szkole dla
dorosłych. Ponadto swoje zdolności pedagogiczne sprawdzam na 5-letniej córeczce, Natalce, która
jest pierwszą recenzentką oraz najlepszą asystentką przy wykonywaniu wszelkich doświadczeń,
jakie następnie prezentuję uczniom. Dodatkowo postanowiłam Ŝe powrócę do pasji z dzieciństwa i
spełnię swoje kolejne marzenie, więc rozpoczęłam studia na kierunku matematyka...
Kiedy? - czwartki 18.00-19.00
Dla kogo? - uczestnicy w wieku 4+ (liczba osób w grupie: 6-15)

Podobne dokumenty