Aktualności

Transkrypt

Aktualności
Aktualności
GRAND PRIX dla Justyny Rusnarczyk
21/06/2016, dodał: Magda Polańska
Justyna Rusnarczyk z Pracowni Muzycznej Triolki Rabka-Zdrój przy Powiatowym Centrum
Kultury Nowy Targ zdobyła Główną Nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
"SKOWRONECZEK ' 2016" w Nowym Sączu.
Festiwalu Skowroneczek jest reprezentacja kraju na Eurofestiwalu "Orfeusz in Italia" w Lido di
Jesolo, we Włoszech. Przedstawiciel TVP redaktor Aleksander Pałac zaprosił na ten Festiwal razem z
Justyną zespół Triola. GRATULUJEMY !!!
Justyna mieszka w Kasinie Wielkiej i tam uczęszcza do gimnazjum. Wokalnie kształci się w pracowni
Triolki pod kierunkiem nauczycieli muzyki Marioli i Piotra Burcan w Rabce-Zdroju. Jest wokalistką
zespołu TRIOLA. Przed laty jej mama Teresa (z domu Ostrowska) też śpiewała w pierwszym tercecie
tego zespołu.
Informacja: Mariola Burcan, Kawaler Orderu Uśmiechu
Zdjęcia: Andrzej Wójcikiewicz
To jednak nie jedyny sukces młodej Zagórzanki w ostatnim czasie. Na swoim koncie ma również II
Nagrodę Specjalną dla Najlepszego Wykonawcy wyśpiewaną w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni
– Piosenki Patriotycznej – Ludowej i Tańca Ludowego ufundowana przez Andrzeja Junga, Starostę
Kozienickiego. Z tego festiwalu przywiozła również Nagrodę Specjalną Starosty Białobrzeskiego dla
Najzdolniejszego Wykonawcy Finału XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni – Piosenki Patriotycznej
– Ludowej i Tańca Ludowego.

Podobne dokumenty