zobacz folder informacyjny

Transkrypt

zobacz folder informacyjny
Kolejne dni zleciały bardzo szybko. Odwiedziliśmy park
w Druskiennikach, w którym było zoo z przecudownymi
zwierzętami. Później reprezentacje wszystkich krajów odwiedziły
urząd miasta Vilkaviskis, gdzie wszyscy zaprezentowali regiony, z
których pochodzą. Byliśmy także na festynie, na który zjechało
się sporo zespołów muzycznych, jak i tanecznych. Z zachwytem
podziwialiśmy ich talenty. Występy były świetne! Również nas
zaangażowano, zaśpiewaliśmy z nowymi przyjaciółmi hymn
projektu. Później tańczyliśmy i braliśmy udział w konkursach i
grach. Mogliśmy także spróbować tamtejszych przysmaków.
Tego samego dnia uczestnicy projektu Comenius wspólnie sadzili
rośliny na przygotowanym wcześniej klombie przy szkole
litewskiej.
W ostatni dzień Litwini zabrali nas na wyprawę statkiem
w rezerwacie przyrody nad rzeką Niemen. Cały rejs towarzyszyły
nam piękne widoki. Kolejną atrakcją było zwiedzanie skansenu,
gdzie mogliśmy zobaczyć najstarszą osadę litewską. W ten dzień
pożegnaliśmy się z naszymi przyjaciółmi. Wróciliśmy do Polski.
Oprócz wizyt partnerskich uczniowie uczestniczący w
projekcie zajmująi się rozmaitymi rzeczami. Uczniowie
kontaktują cię ze sobą na platformie e-twinning. Od początku
trwania projektu uczestnicy przygotowali wiele prezentacji PPT
dotyczących m.in. naszej szkoły, regionu, kraju, systemu
edukacji oraz procesu suszenia owoców w naszym kraju.
Wszystkie prezentacje przygotowywane były w języku
angielskim. Przygotowywaliśmy także folder informacyjny
opisujący dotychczasową działalność koła Comenius, który mają
państwo teraz okazję czytać. O każdej porze roku robiliśmy
fotografie ukazujące piękno naszej natury, a później
przygotowywaliśmy gazetki z nimi związane i wysyłaliśmy zdjęcia
do szkół partnerskich oraz na stronę projektu. Niedawno
zajmowaliśmy się przygotowaniem wykresu średnich temperatur
w Żywcu oraz porównywaniem go z wykresami temperatur w
miastach partnerskich. Nasze zadania są zawsze ciekawe i
wymagające. Aby pamięć po projekcie nie zanikła postanowiliśmy
stworzyć album upamiętniający całą naszą działalność. Pomimo
wielu trudności i wysiłku, mam nadzieję, że nie poddamy się i
będziemy dalej angażować się w działalność Comenius.
Strona internetowa projektu to: www.ucen5.org
COMENIUS
Comenius to jeden z programów Unii Europejskiej
umożliwiający
rozwijanie
wśród
młodzieży
wiedzy
o
różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej
wartości. W ramach Wielostronnych Projektów Szkół Partnerskich
nasza szkoła nawiązała kontakt ze szkołami z Turcji, Francji,
Litwy i Rumunii. Nasz projekt ma tytuł „The United Colours of
European Nature”, co oznacza „ Zjednoczone kolory europejskiej
natury”. Działania projektowe są realizowane w okresie wrzesień
2012 – czerwiec 2014. Praca między Szkołami Partnerskimi
odbywa się w języku angielskim co mobilizuje uczniów do nauki
tego języka oraz pokazuje jak bardzo ważna w dzisiejszym
świecie jest znajomość nowożytnych języków obcych. Celem
głównym projektu jest uświadomienie młodym obywatelom, że
mają wpływ na wygląd i kondycję środowiska naturalnego w
swoim kraju, a także w całej Europie. Działania szkolnej grupy
Comeniusa pozwoliły na ujrzenie piękna przyrody Szkół
Partnerskich poprzez miedzy innymi wymianę zdjęć różnych pór
roku.
Został stworzony również słownik z podstawowymi
zwrotami w sześciu językach oraz różnorodne quizy które
zwiększyły wiedzę uczniów o danych krajach z których pochodzą
Szkoły partnerskie. Uczniowie wraz z nauczycielami utworzyli
prezentację na temat naszej szkoły która pozwoliła na jej
zaprezentowanie pozostałym. Po pierwszej wizycie w Szkole
Partnerskiej
we Francji poszczególne kraje wymieniły się
nasionami które zostały zasadzone w specjalnych ogrodach.
Każdy członek szkolnego klubu Comenius obserwował wzrost i
rozwój danej rośliny aby później przedstawić swoje dane na
wykresie. Uczniowie należący do grupy Comeniusa mieli również
okazję nauczyć się piosenek o przyrodzie w kilku językach.
Niedawno wykonywaliśmy również ozdoby z darów natury między
innymi z szyszek i liści oraz uczniowie naszej szkoły namalowali
przepiękne obraz przyrody. Obecnie w naszej szkole jest
prowadzona tablica informacyjna Comeniusa. Plany na dalsze
miesiące to miedzy innymi: przygotowanie albumu projektowego
oraz wizyta partnerska w naszej szkole która odbędzie się 17-22
lutego 2014 roku.
Do tej pory odbyły się trzy wymiany uczniów i kadry:
Pierwsza była wizytą w Turcji, która odbyła się w
dniach 30.09-06.10.2012. Było to spotkanie robocze nauczycieli z
5 krajów: Turcji, Polski, Litwy, Rumunii i Francji, które umożliwiło
osobisty kontakt osób zaangażowanych w projekt Comenius. W
cyklu codziennych spotkań w czasie wizyty w Turcji, nauczyciele
ze szkół partnerskich projektu omawiali szczegóły działań
projektowych, ustalali terminy kolejnych spotkań oraz ich detale.
W dniach 02-08 czerwca 2013 roku , 7 uczniów naszej
szkoły ( Paulina Temel, Natalia Juraszek, Weronika Mika, Klaudia
Kliś, Magdalena Pietraszko, Anna Zuziak oraz Ryszard
Maułtowski) oraz 2 nauczycieli gościło z wizytą studyjną w
litewskim Gimnazjum w Graziskiai.
Oto fragment raportu ze spotkania z Litwy
:(…)Wymiana była bardzo ciekawym wydarzeniem, i na pewno
wszyscy zapamiętają ją na długo. Otworzyła przed nami duże
możliwości np. użycia języka angielskiego w praktyce, poznanie
nowych, ciekawych osób, a także poznania nowego kraju i ich
obyczajów(…)”
Magdalena Pietraszko
W dniach 10 – 16.03.2013 odbyła się druga wizyta
zagraniczna w szkole partnerskiej, w ramach międzynarodowego
projektu Comenius. Czworo uczniów naszej szkoły (Ewelina
Turczak, Joannna Kapała, Jacek Staniszewski i Kamil Jakubiec)
oraz dwie nauczycielki przebywali we francuskim mieście Ganges
i byli gośćmi uczniów i nauczycieli ze szkoły Luise Michel
College.
Oto fragmenty sprawozdań naszych uczniów z wyjazdu do
Francji;
(…)Ten wyjazd umożliwił nam zdobycie życiowego
doświadczenia. Pozbyliśmy się strachu, że s nie zrozumiemy
innych posługując się językiem angielskim. Uwierzyliśmy we
własne możliwości, oraz, przy okazji nauczyliśmy się wielu
nowych słówek, nie koniecznie tylko w języku angielskim.
Poznaliśmy
życie
francuskich
rodzin
od
wewnątrz.
Spróbowaliśmy ich pysznych kulinarnych specjałów oraz
poznaliśmy zwyczaje obowiązujące w ich domach. Mieliśmy też
możliwość uczestniczenia w lekcjach w szkole oraz poznania
obowiązującego tam systemu edukacji. Gdy nadszedł dzień
odjazdu, bardzo trudno było się nam pożegnać; bardzo
przywiązaliśmy się do poznanych tam ludzi. Niestety moment
pożegnania musiał nastąpić. Pocieszaliśmy się, że w następnym
roku będziemy gościć naszych przyjaciół w swoich domach, w
Polsce. Moim zdaniem ta wycieczka była niezapomnianym
przeżyciem, które będę
wspominać bardzo długo. Dużo
nauczyliśmy się poznając siebie nawzajem. Mam nadzieję że
utrzymamy kontakt z naszymi nowymi przyjaciółmi.(..)
Ewelina Turczak
Pierwszego dnia pobytu na malowniczej Litwie,
zwiedziliśmy jej piękną i zabytkową stolicę- Wilno. Odwiedziliśmy
między innymi; katedrę wileńską, Ostrą Bramę, plac ratuszowy,
kościół św. Anny, zamek w Trokach– położony na jeziorze Galwe,
oraz poznaliśmy jego historię, którą ciekawie opowiedziała nam
pani przewodniczka. W ten pełen wrażeń dzień poznaliśmy także
nasze litewskie rodziny. Wręczyliśmy drobne prezenty
przywiezione z Polski, oraz oglądnęliśmy domy, w których
zamieszkaliśmy na pobyt. W drugi dzień zjedliśmy śniadania z
naszymi litewskimi rodzinami. Dalej udaliśmy się do litewskiej
szkoły. Uczniowie powitali nas bardzo ciepło i mile. Wiele
uczniów podchodziło do nas, przedstawiało się, a później
nawiązywało rozmowę, oczywiście w języku angielskim. Odbył
się apel szkolny, na którym przedstawiciele szkoły tańczyli i
śpiewali, ubrani w piękne stroje. Przyjezdni z Francji, Turcji,
Rumuni, oraz z naszego kraju, proszeni byli na środek sali, aby
się przedstawić. Przez całą akademią, panowała przyjazna
atmosfera. Następnie nasi nowi przyjaciele oprowadzili nas po
swojej szkole i pokazali w jakich warunkach się uczą.