Formularz rejestracyjny dla instytucji

Transkrypt

Formularz rejestracyjny dla instytucji
FORMULARZ REJESTRACYJNY
NA EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL
(dla kandydatów rejestrowanych za pośrednictwem szkół/instytucji)
NAZWA INSTYTUCJI ................................................................................................................................................................................................................
ULICA ....................................................................................... KOD POCZTOWY ................................ MIASTO .............................................................
TELEFON .................................................................................. ADRES E-MAIL .....................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA ..................................................................................................
NAZWA EGZAMINU ......................... LICZBA KANDYDATÓW ............................................................
DANE ZGŁASZANYCH KANDYDATÓW
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NAZWISKO
IMIONA
DATA
URODZENIA
NUMER
DOWODU
E-MAIL
TELEFON

Podobne dokumenty