Wymiana Książek W Klasach

Transkrypt

Wymiana Książek W Klasach
www.lifelongreaders.org
Zajęcia promujące czytelnictwo
WYMIANA KSIĄŻEK W KLASACH
rodziny uczniów/
osoby
niepełnosprawne
Zajęcia
wielojęzykowe
Zajęcia
przeznaczone dla
udział rodziców
Tak
nie
Tak
Nie
Wykorzystanie
multimediów
Cele
Tak
dziewczęta
Tak


x
możliwe
chłopcy
Nie
x
tak ale nie tylko
x
x
x
obie grupy
możliwe
Nie
Włączenie dzieci do społeczności czytelniczej,
dyskusje, wymiana opinii, zabawy twórcze z książkami
inne związane z czytanie zajęcia
Doświadczanie przez dzieci przyjemności w czytaniu
książek i upowszechnienie tych doświadczeń wśród
rówieśników
Wiek
4 - 12
Sugerowana liczba
uczestników
Czas trwania
Zała klasa
Miejsce,
wyposażenie
Materiały: List do rodziców wyjaśniający idee wymiany
książek w klasie
Miejsce : centralny punkt w klasie
1. Dzieci przynoszą z domu książkę której nie chcą
więcej czytać w domu
2. Rozmawiają o książce I dlaczego bardzo im się
podobała. Opisują główna akcje książki
3. Ksiązki zostają zaprezentowane w centralnym miejscu
klasy
4. Dzieci wybierają książki, które zabierają następnie do
domu
 W parach, dzieci mogą omawiać książkę, którą
wymieniły I porównać opinie. Dzieci mogą napisać
krótka recenzje i umieścić ja w klasie
Opis zajęć
Uwagi dla
prowadzącego
zajęcia
Jeden semester
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects
the views of the partners, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

Podobne dokumenty