regulamin konkursu czytelniczego „chochlik książkowy” - sp1

Transkrypt

regulamin konkursu czytelniczego „chochlik książkowy” - sp1
REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
„CHOCHLIK KSIĄŻKOWY”
1. Organizator: biblioteka szkolna.
2. Uczestnicy: uczniowie klas III, IV, V, VI.
3. Cele:
- stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań,
- kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,
- promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.
4. Czas trwania: cały październik 2015 r. z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
5. Przebieg konkursu:

dwa razy w tygodniu na gazetkach ściennych (obok biblioteki i sali 24)
zamieszczane będą zadania konkursowe tematycznie związane z literaturą i
kulturą czytelniczą.
TERMINARZ UKAZYWANIA SIĘ ZADAŃ:
12. 10., 15.10., 20.10., 23.10., 27.10., 29.10.

zadania będą podzielone na kategorie wiekowe: klasy III i IV oraz klasy V i V;

wykonane
polecenia
uczniowie
składają
w
bibliotece
(nauczycielom
bibliotekarzom) najpóźniej następnego dnia po ukazaniu się zadania na tablicach;

za prawidłowe rozwiązanie zadania panie przyznają punkty;

uczestnicy systematycznie gromadzą punkty w dzienniczku konkursu, który
można pobrać u pań w bibliotece.
6. Podsumowanie konkursu nastąpi 12 listopada 2015 r.
Wszyscy laureaci oraz uczestnicy otrzymają wpisy do e-dziennika oraz pamiątkowe
dyplomy.
Na podstawie liczby uczestników z poszczególnych klas, wybrane zostaną „Czytające
klasy” na poziomie klas III- IV oraz V- VI.
Koordynatorzy konkursu:
Agnieszka Ostrowska
Beata Wolna

Podobne dokumenty