list referencyjny - Dega

Transkrypt

list referencyjny - Dega
_____________________________________________________________________________________
Eurofoam Polska Sp. z o.o., PL-95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 42 Tel + 48 42/ 716 38 54, Fax + 48 42/ 716 29 11
LIST REFERENCYJNY
Informujemy, ze Firma „DEGA-PLUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie
Śląskiej,
ul. Gen. Hallera 18a uczestniczyła w realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazwą rozbudowa pierścienia ppoż. na terenie Eurofoam Polska Sp. z o.o.
w Zgierzu dokonując dostaw rur stalowych izolowanych:
φ355,6x8,0 mm w izolacji 3LPE kl. A
φ219,1x6,3 mm w izolacji 3LPE kl. A oraz czarnych
φ108,0x4 mm w izolacji 3LPE kl. A oraz
materiałów do izolacji połączeń spawanych.
– 550 m,
– 110 m
– 24 m
Wyżej wymienione dostawy zostały zrealizowane w terminach
umownych
t.j. w okresie: 26 czerwiec – 07 lipiec 2006 r.
Poszczególne partie rur dostarczane były bezpośrednio na plac
budowy zawsze punktualnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Jesteśmy zadowoleni z jakości oraz zgodności dostarczonego produktu
z obowiązującymi normami jak i z kompletności wymaganych dokumentów
jakości.
Wobec powyższego polecamy innym Inwestorom firmę „DEGA –
PLUS” jako solidnego producenta, rzetelnego dostawcę oraz
kompetentnego partnera do współpracy.
Z poważaniem
Wojciech Balcerski
Zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000002202
NIP - 732-000-07-26
REGON - 470031686

Podobne dokumenty