Rys. 3A schody zewnętrzne

Transkrypt

Rys. 3A schody zewnętrzne
30
15
poręcze - rury ze stali
kwasoodpornej śr. 42 mm
15
15
stopnie proste blokowe
wykonane z granitu
15
15
15
kostka kamienna
nieregularna gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa
z kruszywa kamiennego gr. 3 cm
10
10
10
podbudowa zasadnicza
z kruszywa kamiennego gr. 10 cm
35
75
105
35
90
35
75
35
15
podbudowa zasadnicza
z kruszywa łamanego gr. 8 cm
słupki - rury ze stali
kwasoodpornej śr. 42 mm
15
podsypka cementowo-piaskowa
z kruszywa kamiennego gr. 3 cm
stopnie proste blokowe
wykonane z granitu
10
kostka kamienna
nieregularna gr. 10 cm
90
75
30
podbudowa zasadnicza
z kruszywa łamanego gr. 8 cm
podbudowa zasadnicza
z kruszywa kamiennego gr. 10 cm
podkłady pod stopnie
na podłożu gruntowym z betonu B10
grunt rodzimy
TYTUŁ RYS.:
DETALE ELEMENTÓW PLACU PRZEKRÓJ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
PROJEKTANT:
mgr inż. arch. JAROSŁAW HNATYK
IX.2010r.
uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej - bez ograniczeń (upr. nr 2171/90)
OBIEKT:
Zagospodarowanie terenu przy kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa przebudowa placu wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą
(w ramach projektu: "VIA SACRA
- dwa miasta jedna droga")
ADRES:
Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja
dz. nr: 396/1, Obręb 2
SKALA:
NR RYS.:
1:25
3A

Podobne dokumenty