Innowacyjność, postęp i nowe technologie w danej

Transkrypt

Innowacyjność, postęp i nowe technologie w danej
Warsztat: Innowacyjność, postęp i nowe technologie w danej branży
Prowadzący: Zbigniew Niemcunowicz,
Prezes Zarządu, 3City Electronics (Gdańsk)
Krótka informacja o prelegencie:
Magister inżynier elektroniki – tytuł uzyskany na Politechnice Gdańskiej wydział
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, specjalność Systemy mikroelektroniczne,
kierunek uzupełniający inżynieria mikrofalowa.
Jedenaście lat doświadczenia w zawodzie. Szeroka wiedza z zakresu projektowania i
produkcji
urządzeń
elektronicznych,
projektowania
zaawansowanych
płytek
drukowanych PCB, projektowanie schematów, zarządzanie projektami i grupą
projektową, kierowania firmą, kontaktami z klientami, negocjacje, organizacja pracy.
Od dwóch lat Prezes firmy zajmującej się projektowaniem zaawansowanych urządzeń
elektronicznych.
Krótka informacja o przedsiębiorstwie:
Jesteśmy firmą skupiającą wysoko wyspecjalizowanych inżynierów elektroniki i
informatyki, którzy zdobywali doświadczenie w czołowych polskich i zagranicznych
przedsiębiorstwach.
Od momentu powstania firma ukierunkowana jest na świadczenie usług projektowych
na najwyższym światowym poziomie. Świadcząc usługi dbamy o najwyższą jakość,
bezpieczeństwo powierzanych danych, właściwą ocenę czasu i kosztów prac oraz
innowacyjność projektów, które znajdują zastosowanie na całym świecie.
TERMIN WARSZTATU
Data
Dzień tygodnia
Godzina
Sala
2015-10-21
Śr
15.15-16.00
WEiA E28
Projekt „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej
w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty