„Wsparcie inwestycyjne dla firm sektora MSP z Polski Wschodniej w

Transkrypt

„Wsparcie inwestycyjne dla firm sektora MSP z Polski Wschodniej w
Stowarzyszenie
Wschodni Klaster
Inwestycyjno-Eksportowy
CARPATHIA BUSINESS
w Rzeszowie
Tytuł konferencji:
„Wsparcie inwestycyjne dla firm sektora MSP z Polski Wschodniej w II półroczu
2015 roku”
Program konferencji:
L.p.
1.
2.
Temat
Otwarcie, powitanie zaproszonych gości
i uczestników
Wschodni Klaster InwestycyjnoEksportowy: bieżące realizacje i plan
działania na przyszłość
Część merytoryczna konferencji
3.
4.
5.
6.
Prezentacja zasad wsparcia
inwestycyjnego dla firm MSP w ramach
poddziałania Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 3.2.1. Badania
na rynek
Prezentacja zasad wsparcia
inwestycyjnego dla firm MSP w ramach
poddziałania Program Operacyjny
Polska Wschodnia 1.3.1. Wdrażanie
innowacji przez MSP
Pytania z sali, dyskusja
Przerwa kawowa
Prelegent – Przedstawiciel
Czas
trwania
Wacław Żmuda
Prezes WKI-E
0:05
Wacław Żmuda
Prezes WKI-E
0:15
Moderator:
Piotr Fularz
Wiceprezes WKI-E
Wojciech Gralec
Starszy Specjalista w
Departamencie Wsparcia
Działalności BadawczoRozwojowej PARP
Wojciech Gralec
Starszy Specjalista w
Departamencie Wsparcia
Działalności BadawczoRozwojowej PARP
0:30
0:30
0:10
0:15
Janusz Miś
Ekspert – koordynator
w Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej
Euro-Park WISŁOSAN
0:20
7.
Specjalne Strefy Ekonomiczne
na Podkarpaciu – aktualna oferta
i korzyści
8.
Wsparcie inwestycyjne dla firm
z sektora MSP na przedsięwzięcia
o pozytywnym wpływie na ochronę
środowiska i zmiany klimatyczne
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Ryszard Ochwat
Dyrektor Biura
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
0:30
9.
Prezentacja działań oraz zasad wsparcia
inwestycyjnego dla firm MSP w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020
Adam Hamryszczak
Dyrektor Departamentu
Zarządzania RPO Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego
0:30
10.
11.
12.
Pytania z sali, dyskusja
Lunch
Możliwości współpracy gospodarczej
i finansowej pomiędzy firmami MSP,
a firmami chińskimi
0:10
0:30
Mateusz Żmuda
Członek WKI-E
0:45
Łącznie
4:30
Uczestnicy: przedsiębiorcy – przedstawiciele sektora MSP z województw Polski Wschodniej
Termin: 17 sierpnia 2015 r.
Czas trwania: – 1 dzień, w godzinach 10.00-14.30.
Miejsce: Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie, aleja Łukasza Cieplińskiego 4
Dla uczestników spoza województwa Podkarpackiego zostaną przygotowane odrębne materiały konferencyjne
dla tematów 8 i 11, materiały te będą odnosiły się do informacji dotyczących województw skąd będą pochodzili
uczestnicy.

Podobne dokumenty