DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA

Transkrypt

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA
DZIAŁALNOŚĆ
Szkolnego Koła Towarzystwa Obrony Zwierząt
działającego przy
Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi
w Dobrzeniu Wielkim
1. Prowadzenie systematycznych pogadanek edukacyjnych o zwierzętach
w klasach przez wychowawców ( wg. scenariuszy lekcji własnych lub
otrzymanych z programu „Anioły ze szkoły”)
2. Współpraca z:
- Referatem Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Dobrzeń Wielki, który realizuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiega ich bezdomności na terenie naszej gminy.
- Fundacją Mali Bracia z Opola opiekującą się zwierzętami będącymi
w potrzebie.
- Zakładami pracy i osobami prywatnymi, którym los zwierząt nie jest
obojętny
- Lekarzem weterynarii, współpracującym z Urzędem Gminy , świadczącym
pomoc zwierzętom w nagłych przypadkach.
- Nadleśnictwem Kup
- Innymi szkołami realizującymi program pomocy zwierzętom
3. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz zwierząt
4. Prowadzenie akcji edukacyjnych o zwierzętach dla społeczności szkolnej
5. Prowadzenie gazetki w holu szkoły oraz bloga na stronie internetowej szkoły
o inicjatywach podjętych przez nasze koło oraz mających charakter edukujący
społeczeństwo.
6. Budowa budek lęgowych i dokarmianie ptaków zimą
7. Wirtualna adopcja psa i kota ze schroniska
8. Prenumerata czasopism „Mój przyjaciel pies ” i „Kocie sprawy” – oba
czasopisma dostępne będą w czytelni szkolnej.
9. Stały coroczny, uzupełniający nabór członków do koła

Podobne dokumenty