Zobacz

Transkrypt

Zobacz
Spis treści
Słowo wstępne …………………………………………………………………………5
CZĘŚĆ I. HISTORIA, PRAWO I POLITYKA ………………………………………...9
Rozczarowanie socjalizmem i próby zejścia się robotników i inteligencji po
Czerwcu 1976 r.
(Stanisław JANKOWIAK)…………………………………………………………… 11
Ewolucja spojrzenia Mieczysława F. Rakowskiego jako historyka–dokumentalisty
swoich czasów na dekadę rządów Edwarda Gierka
(Marceli KOSMAN)……………………………………………………………………...19
Stosunki polsko-radzieckie w czasie dekady Edwarda Gierka. Kontakty polityczne.
(Artur KIJAS) …………………………………………………………………………...29
Polska Edwarda Gierka. Droga ku upadkowi
(Henryk LISIAK)…………………………………………………………………………41
Polityka i bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 1971-1980.
(Piotr KWIATKIEWICZ)…………………………………………………………………49
Regulacje prawne i polityczne państwa wobec mniejszości narodowych w latach
1970-1980
(Fatima NOWAK-MAŁOLEPSZA, Edward JAKUBOWSKI)…………..…………..71
Przestępstwo lżenia narodu, państwa, jego ustroju i organów naczelnych w świetle
przepisów Kodeksu Karnego z 1969 r.
(Karol SIEMASZKO)……………………………………………………………………87
Stosunek Włoskiej Partii Komunistycznej wobec rzeczywistości Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej w okresie rządów Edwarda Gierka - próba szkicu.
(Bartłomiej KAPICA) ………………………………………………………………….95
Normalizacja stosunków z Kościołem katolickim jako próba odbudowy społecznego
zaufania przez władze komunistyczne w pierwszych miesiącach po Grudniu ’70
(Piotr ABRYSZEŃSKI)………………………………………………………………..101
Ekonomiczna analiza polskiej polityki gospodarczej w latach 1970-1980
(Dawid PISKORZ) ………………………………………………………………….…113
CZĘŚĆ II. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO ……………………………………….125
Klimaty Polski lat 70. w malarstwie publicystycznym i ich kontynuacje
(Jolanta DĄBKOWSKA-ZYDROŃ) …………………………………………………127
Nowomowa jako składnik języka poezji Stanisława Barańczaka
(Agnieszka KRYGIER-ŁĄCZKOWSKA) …………………………………………...137
Polska codzienność lat 70. w piosenkach Agnieszki Osieckiej
(Agnieszka KAMIŃSKA) ……………………………………………………………169
Fight for freedom on the pages of samizdat. Case of Dominik Tatarka.
(Ján VIŠŇOVSKY) ……………………………………………………………………177
Zabójstwa w Polsce epoki Gierkowskiej w latach 1971-1981
(Adam CZABAŃSKI)…………………………………………………………………189
Problematyka przemian opieki zdrowotnej w Polsce do 1972 r.
(Krzysztof PRĘTKI) ………………………………………………………………….211
Polskie seriale polityczno-historyczne dekady Edwarda Gierka
(Grzegorz TOKARZ) …………………………………………………………………221
„Mocne przyspieszenie.” Budowa lotniska w Gdańsku-Rębiechowie
oraz Portu Północnego w świetle propagandy sukcesu lat 70. na łamach prasy
(Alicja MŁYŃSKA) ……………………………………………………………………231
Barbórka symbolem integracji polskiego środowiska górniczego w latach 70.
(Jarosław BEDNORZ)………………………………………………………………...247
Zagrożenia płynące ze strony seryjnych zabójców w latach 1971-1981
(Marcin DOMIAN, Ewelina RECZUCH) …………………………………...……….273
Czy geje przybyli do Polski wraz z coca-colą? Wizerunek mężczyzny
homoseksualnego w latach 70.
(Agnieszak ŻOK) ……………………………………………………………………...281
Film polski lat 70. a rzeczywistość społeczna.
(Radosław DOMKE)………………………………………………………………….. 289
Sytuacja demograficzna w Polsce w latach 70.
(Aleksandra CICHARSKA)…………………………………………………………...311