OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO

Transkrypt

OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO
OKRĘGOWA
STACJA CHEMICZNO - ROLNICZA
w Białymstoku
DYREKTOR
Dział AOR
fax
(085) 7435841
(085) 7435457
(085) 7435841
ul. Ogrodowa 10
15-027 Białystok
[email protected]
www.oschrbialystok.internetdsl.pl
Ogłoszenie o zatrudnieniu
DZIAŁ LABORATORYJNY
Akredytowany przez Polskie Centrum
Akredytacji
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko specjalistów terenowych –
agrochemików w Białymstoku, Augustowie i Grajewie.
Praca ma charakter wybitnie terenowy i polega na organizacji pobierania
próbek: gleby, płodów rolnych, nawozów naturalnych, osadów ściekowych
do badań laboratoryjnych oraz na doradztwie nawozowym.
Podstawowe wymagania od kandydatów
Oferuje usługi w zakresie:
-
wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne;
• analiz gleb mineralnych
-
własny samochód osobowy i odpowiednia kategoria prawa jazdy
i organicznych
(nie dotyczy kandydatów w Białymstoku)
• analiz gleb, podłoży, wód
i pożywek ogrodniczych
• analiz roślin
• analiz nawozów
• analiz osadów
• analiz gleb i roślin na
zawartość metali ciężkich
• analizy miodów
-
umiejętność obsługi komputera;
-
umiejętność nawiązywania kontaktów z rolnikami i znajomość terenu.
Forma zatrudnienia:
Wszystkich pracowników zatrudnimy na podstawie umowy o pracę
(pierwsza umowa na okres próbny 3 m-ce). Po okresie próbnym
zatrudnienie na czas nieokreślony.
Dział Agrochemicznej
Wynagrodzenie
Obsługi Rolnictwa
W
Organizuje:

badania gleb
pierwszym
okresie
zatrudnienia
Premia uznaniowa do wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego brutto.
Ponadto gwarantujemy zwrot kosztów podróży za jazdę samochodem
pracownika na podstawie tzw. kilometrówki.
• zalecenia nawozowe
Zgłoszenia
oraz mapy zasobności gleb
Prowadzi:
• poradnictwo nawozowe
wynagrodzenie
zasadnicze brutto – 1300 zł + dodatek za staż pracy.
Opracowuje:
• syntezy i raporty
gwarantujemy
Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie na adres naszej Stacji
CV
+
list
motywacyjny
(listem
lub
pocztą
elektroniczną
[email protected]) w terminie do 15 lutego 2008 roku.
• szkolenia w zakresie
nawożenia i wapnowania gleb
Szczegółowych informacji o pracy można uzyskać pod nr tel. 085 7435457
-

Podobne dokumenty