LUDZIE I ZWIERZE-TA – program konferencji

Transkrypt

LUDZIE I ZWIERZE-TA – program konferencji
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
i
Redakcja Przeglądu Filozoficznego
zapraszają na konferencję
LUDZIE I ZWIERZĘTA
RÓWNOWAŻENIE INTERESÓW
5 – 6 maja 2015
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski
www.pf.uw.edu.pl
Wtorek, 5 maja 2015 r.
08:45 – 09:00
Otwarcie konferencji
09:00 – 09:30
Włodzimierz TYBURSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Człowiek wobec świata zwierząt w horyzoncie myślowym doby nowożytnej
09:30 – 10:00
Andrzej KRUSZEWICZ (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie)
Po co są potrzebne ogrody zoologiczne?
10:00 – 10:30
Dariusz LISZEWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Współczesne myślistwo w Polsce – aspekty etyczne i środowiskowe
10:30 – 11:00
Jacek ŁOJEK, Anna ŁOJEK (Pracownia Hodowli Koni, SGGW)
Koń w służbie człowieka na przestrzeni wieków
11:00 – 11:30
Tadeusz KALETA (Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW)
Antrozoologia, albo przewartościowanie relacji ze zwierzętami
11:30 – 12:00
Przerwa
12:00 – 12:30
Mirosław PAWLISZYN (Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
O możliwości zbawienia zwierzęcia innego niż człowiek
12:30 – 13:00
Maciej CHLEWICKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
Chrześcijaństwo a współczesne pojmowanie relacji człowiek – zwierzę
13:00 – 13:30
Gabriela KURYLEWICZ (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
O psie w filozofii Platona i Tomasza z Akwinu
13:30 – 14:00
Marcin GAPSKI (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski)
Saligia – siedem grzechów głównych i ich zwierzęce symbole w kulturze polskiego
średniowiecza
14:00 – 14:30
Małgorzata PENIŃSKA (Instytut Filologii Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
„Bajki bajkami nie są”. O zwierzętach w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
14:30 – 15:00
Agnieszka BANDURA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski)
Zwierzęta w sztuce współczesnej – sacrum-decorum-profanum
15:00 – 16:00
Przerwa na obiad
16:00 – 16:30
Wojciech PISULA (Instytut Psychologii PAN)
Kontinuum świadomości
16:30 – 17:00
Grzegorz FRANCUZ (Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski)
Czy świadomość zwierząt jest antropomorficzną iluzją?
17:00 – 17:30
Michał PIEKARSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Czy zwierzęta myślą? Dyskusja z Kartezjuszem i Normanem Malcolmem
17:30 – 18:00
Arkadiusz GUT (Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Zbigniew WRÓBLEWSKI (Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Zdolności meta-kognitywne u zwierząt – filozoficzna interpretacja danych
18:00 – 18:30
Adriana SCHETZ (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński)
Nie(neo)behawiorystyczna koncepcja uczenia się ludzi i innych zwierząt
18:30 – 19:00
Bogdan DZIOBKOWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
Czy zwierzęta mają doznania?
Środa, 6 maja 2015 r.
09:00 – 09:30
Joanna GÓRNICKA-KALINOWSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
Czy jesteśmy coś winni zwierzętom?
09:30 – 10:00
Katarzyna DE LAZARI-RADEK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki)
Czy hedoniście wolno zabijać szczęśliwe zwierzęta?
10:00 – 10:30
Renata ZIEMIŃSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński)
Moralne argumenty za wegetarianizmem
10:30 – 11:00
Katarzyna KLECZKOWSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)
Wegetarianizm a ofiara ze zwierząt w starożytności – pomiędzy postulatem a praktyką
11:00 – 11:30
Jacek HOŁÓWKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
Czy niektóre zwierzęta mają status osoby?
11:30 – 12:00
Przerwa
12:00 – 12:30
Wojciech HERMELIŃSKI (Trybunał Konstytucyjny)
Ludzie gorsi od zwierząt? Karanie okrucieństwa wobec zwierząt
12:30 – 13:00
Ewa ŁĘTOWSKA (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Brak proporcjonalności w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o uboju rytualnym
13:00 – 13:30
Michał PEŁKA (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)
Teoria ważenia dóbr w ujęciu Roberta Alexy’ego w kontekście wyroku Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego
13:30 – 14:00
Tomasz PIETRZYKOWSKI (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski)
Podmiotowość zwierząt. Perspektywa filozofii prawa
14:00 – 14:30
Anna ZIENTARA (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)
Równoważenie sprzecznych interesów w świetle prawa unijnego dotyczącego zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych
14:30 – 15:00
Jan WOLEŃSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)
Szowinizm gatunkowy, humanitaryzm i animalocentryzm
15:00 – 16:00
Przerwa na obiad
16:00 – 16:30
Krzysztof TURLEJSKI (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
Niespójności w stosunku człowieka do różnych grup zwierząt
16:30 – 17:00
Józef DULAK (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński)
Alternatywne metody dla badań na zwierzętach: możliwości, perspektywy, złudzenia
17:00 – 17:30
Andrzej ELŻANOWSKI (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski)
Moralność eksperymentów na zwierzętach
17:30 – 18:00
Zbigniew PIETRZAK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski)
Uczeni i zwierzęta. O interakcjach w procedurach badawczych
18:00 – 18:30
Wojciech DOROSZEWICZ (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW)
O zwierzętach w kulturach prekolumbijskich
18:30 – 19:00
Łukasz KOWALIK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
Antropomorfizm w myśleniu o zwierzętach