09/2014 kasa 10/2014 kasa 10/2014 bank 11/2014 kasa 12/2014

Transkrypt

09/2014 kasa 10/2014 kasa 10/2014 bank 11/2014 kasa 12/2014
Wydatki finansowane ze środków Rady Rodziców działających w Szkole
Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie w roku
szkolnym 2014/2015 r.
10/2014
bank
09/2014
kasa
1. Woda
2. Kubeczki jednorazowe
3. Szczoteczki do fluoryzacji
4. Inne: zakup gum po fluoryzacji
5. Słowniki na ślubowanie I klasy
6. Dyplomy ślubowanie I klasy
7. Mikołajki - święta:
Choinka+ozdoby
Kalendarze adwentowe
Zakup opakowań na świeta (worki)
8.GOPS przekazanie środków nauczycielowi
9.Wydatki administracyjne w tym:
*Pieczątka RR
*Prowizje od przelewów
10. Soki dla występujących dzieci klasa 3a i 3b
11. Książki zakończenie roku szkolnego 2014/2015
12. Pączki Tłusty Czwartek
13. Konkurs Wielkanocny
14. Zakup materiałów na potrzeby świetlicy
Razem wydatki
10/2014
kasa
12/2014
bank
11/2014
kasa
12/2014
kasa
02/2015
kasa
03/2015
kasa
747,84
671,58
294,71
03/2015
bank
05/2015
bank
07/08-2015
bank
09-2015
bank
04/2015
kasa
637,14
349,43
314,39
06/2015
bank
309,96
1 015,98
314,39
520,73
378,84
42,00
617,58
115,26
373,92
502,32
84,20
90,00
655,00
500,00
2 500,00
500,00
1,00
0,50
0,50
13,20
2,50
1,50
1,00
3,00
15,54
2 019,39
150,00
100,23
294,71
697,00 1 785,76 1 203,83 749,34
189,74
349,43
150,00
638,14
414,62
810,96 2 500,50
500,50
Razem
wydatki
3 382,50
1 272,92
899,57
42,00
617,58
115,26
0,00
373,92
502,32
84,20
4 245,00
0,00
13,20
10,00
15,54
2 019,39
150,00
100,23
44,24
44,24
3 603,34 13 887,87

Podobne dokumenty