Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Glogera w Tykocinie

Transkrypt

Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Glogera w Tykocinie
Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Glogera w Tykocinie
Gminna Biblioteka Publiczna
im. Zygmunta Glogera założona
została w 1948 roku. Po wielu
przeprowadzkach, zmianach
kadrowych i innych
„zawirowaniach” losu w końcu
„zacumowaliśmy” przy Placu
Czarnieckiego 6. W bibliotece
zatrudnione są dwie osoby,
w tym jedna na ½ etatu.
W skład naszej biblioteki wchodzi: wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci
i młodzieży, czytelnia oraz kącik prasowy, gdzie można w spokoju przeczytać czasopisma
proponowane przez naszą instytucje ( oferujemy 9 tytułów, które są w prenumeracie oraz
kilka innych pozyskanych od darczyńców). Nasza bogata oferta działań jest adresowana do
mieszkańców gminy oraz turystów, którzy często odwiedzają Tykocin.
Oprócz wypożyczania i udostępniania księgozbioru organizujemy :
- spotkania autorskie,
- konkursy dla dzieci i młodzieży,
- pogadanki dla dzieci i młodzieży,
- wycieczki do biblioteki,
- lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum,
- uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów szkoły podstawowej,
- pomagamy innym gminom w organizowaniu wycieczek do Tykocina,
-prowadzimy punkt „książki mówionej”,
- w bibliotece działa bardzo aktywnie Dyskusyjny Klub Książki
Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami w województwie, realizuje
jednocześnie promocje gminy, pozyskuje wsparcie rzeczowe do działań bibliotecznych od
wielu zaprzyjaźnionych placówek. W jej pomieszczeniach organizowane są imprezy
o zasięgu powiatowym i wojewódzkim ( szkolenia bibliotekarzy, konkursy, kiermasze, lekcje
i wycieczki grup realizujących różnorodne projekty..). Prezentujemy cyklicznie swe
działania w periodyku zawodowym „Głosie Bibliotek
Publicznych Województwa
Podlaskiego”.
Podążając za myślą polskiego satyryka Władysława Grzeszczyka, że: „ Temu
najłatwiej być skromnym, kto się nie ma czym chwalić”, my skromni nie będziemy, bo
i pochwalić się mamy czym, a mianowicie :
- w 2008 roku zajęliśmy I miejsce w II edycji rankingu „Najaktywniejsza biblioteka
w środowisku lokalnym powiatu białostockiego” w kategorii bibliotek miejsko-gminnych,
- w 2011 otrzymaliśmy nagrodę SREBRNEJ RÓŻY przyznaną przez Dyrektora Książnicy
Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie
i niebywały prestiż,
- mamy ciągle uaktualnianą stronę www.tykocin.com.pl/biblioteka/ , na którą zapraszam,
- jako jedna z nielicznych bibliotek, wprowadziliśmy na naszej stronie internetowej forum
książki. Usługa ta pomaga niezdecydowanym czytelnikom w doborze literatury, którą
proponujemy Forum znajduje się na stronie biblioteki w zakładce NOWOŚCI W NASZEJ
BIBLIOTECE. Pod każdym opisem książki można wyrazić swoją opinię, zarówno tę
pozytywną, jak i negatywną,
- bierzemy udział w programie
„Akademia Orange dla bibliotek”.
Jedynym „motorem” naszych działań są
nasi czytelnicy, bo gdyby nie Wy, moi
drodzy, to nas by po prostu nie było. Dziękujemy Wam bardzo.

Podobne dokumenty