MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH W

Transkrypt

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH W
MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Przedmiot
Tytuł ćwiczeń
Historia i
Wczoraj i dziś” –
społeczeństwo zeszyt ćwiczeń do
historii i
społeczeństwa dla
klasy szóstej
Język angielski „Steps in English 3”
Wydawnictwo Autor
Nowa Era
Tomasz Maćkowski
Przyroda
,,Tajemnice
przyrody” cz.1 i cz.2
Matematyka
„Matematyka 6” –
trzy zeszyty ćwiczeń:
1. Liczby i wyrażenia
algebraiczne cz. 1,
2. Liczby i wyrażenia
algebraiczne cz. 2,
3. Geometria
"Tajemnice
BOGAtego życia" ćwiczenia do nauki
religii
cz.1: D. Marszał, M.
Mochnacz, J. Stawarz,
M. Marko Worłowska
cz.2: M. Mańska, M.
Marko – Worłowska,
D. Marszał,
J. Stawarz
Gdańskie
M. Dobrowolska, P.
Wydawnictwo Zarzycki
Oświatowe
Religia
Oxford
University
Press
Nowa Era
Sylwia Wheeldon, Paul
Shipton
Wydawnictwo Ks. K. Mielnicki E.
Jedność
Kondrak B. Nosek

Podobne dokumenty