Ogłoszenie o naborze nr 5342 z dnia 14 listopada

Transkrypt

Ogłoszenie o naborze nr 5342 z dnia 14 listopada
KWP w Kielcach
Źródło:
http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/KPK/wolne-stanowiska-w-korp/24134,Ogloszenie-o-naborze-nr-5342-z-dnia-14-listop
ada-2016-r-starszy-inspektor-do-spr.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 03:56
Strona znajduje się w archiwum.
Ogłoszenie o naborze nr 5342 z dnia 14 listopada
2016 r. - starszy inspektor do spraw archiwalnych w
Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w
Kielcach
Ogłoszenie naboru
Lista kandydatów
Wyniki naboru
Metryczka
Data publikacji 14.11.2016
Data modyfikacji 24.01.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Czechowski
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji i Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Paluch

Podobne dokumenty