Załącznik Nr 3

Transkrypt

Załącznik Nr 3
Data utworzenia: 2015-08-25
Roboty remontowe budynek - Środowiskowy Dom Samopomocy
Tabela przedmiaru robót
Nr
Kod
pozycji
przedmiaru
1
2
Numer
STWiOR
B
3
Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
4
J.m.
Ilość
j.m.
5
6
Dział nr 1. ROBOT DEKARSKIE
1
KNR 4-01
0535-0400
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
73,5000
2
NNR 8
0547-0100
Pozycja zastępcza , montaż rynien z blachy ocynkowanej
powlekanej, śr. 15 cm (Rynny dachowe półokragłe z
polichlorku winylu o średnicy 170mm, łączone na klej. Montaż
rynien)
m
73,5000
3
NNR 6
0539-0200
Pozycja zastępcza demontaż pasów nadrynnowych (Montaż
pasów nadrynnowych - okapów na dachu krytym blachą
stalową powlekaną)
m
73,5000
4
NNR 6
0541-0200
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w
rozwinięciu ponad 25cm - wykonanie i montaż pasów
nadrynnowych szer 0,5 m
m2
36,7500
5
KNR 0-15
0517-0200
Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat pod pokrycie
dachu dachówką ceramiczną
m2
22,5900
6
KNR AT-05
1651-01
Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie
podłużnym ram 2,57m o wys. do 10m
m2
771,7500
Dział nr 2. ROBOTY MALARSKIE
Dział nr 2.1. Świetlica
7
KNR 4-01
1204-0100
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów
m2
55,0000
8
KNR 4-01
1204-0200
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian
m2
93,0000
m2
264,3200
Dział nr 2.2. Korytarz
9
KNR 4-01
1204-0500
Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian i sufitów - dwie warstwy
Krotność = 2
Dział nr 2.3. Łazienka damska
10
KNR 4-01
0701-1200
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow.
ponad 5m2 na: stropach płaskich, belkach, biegach klatek
schodowych
m2
19,2500
11
KNR 4-01
0716-0400
Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie, na
stropach płaskich w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad
5m2, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych - wapno suchogaszone
m2
19,2500
12
KNR 4-01
0713-0400
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach,
biegach, spocznikach niemalowanych lub nie pokrytych tapetą
- wapno suchogaszone
m2
19,2500
13
KNR 2-02
1505-0100
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych;
tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania
m2
41,5700
-1-

Podobne dokumenty