05 Luty - St. Stanislaus Church

Transkrypt

05 Luty - St. Stanislaus Church
Fifth Sunday in Ordinary Time
Piąta Niedziela Zwykła
February 5, 2017 – 5 luty, 2017
First Saturday, February 4
8AM (Eng.) † Milo, Mary Becker
Fifth Sunday in Ordinary Time, February 5
9AM (Eng.) For Urszula & Elżbieta
11AM (Pol.) † Maria Paluh, Teodor Swierc
1PM (Cro.) † Anto Jozić, Dragan Raboš
7PM (Eng.) † Richard Gerhards
Monday, February 6
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, February 7
10AM Adoration
11AM (Eng.) Special Intention
Wednesday, February 8
8AM (Lat.) For Vocations to Society of Christ
Friday, February 10
7PM (Pol.) † Eugenia Juszczak-Lis
Saturday, February 11
8AM (Eng.) † Augustine
Sixth Sunday in Ordinary Time, February 12
9AM (Eng.) † Fr. Stanisław Drzał
11AM (Pol.) W int. Pawła Lea Domańskiego
7PM (Eng.) For Genowefa Cuber
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL
Sunday, February 5th is Commitment Sunday for
the 2017 Archbishop’s Catholic Appeal. The
Appeal provides substantial financial support to
essential ministries that support parishes in western
Oregon. The theme of this year’s appeal is “Teach,
Bless, Serve.” If you did not already receive a
commitment card in the mail from the Archdiocese,
pledge envelopes will be available at the parish.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
125TH ANNIVERSARY OF SS. PETER AND
PAUL PARISH IN TACOMA, WA
On Sunday, June 11th, 2017 SS. Peter and Paul
Parish in Tacoma, WA will celebrate their 125th
anniversary.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST COMMUNION IN OUR PARISH
First Communion will be on Sunday, May 7th
during the Polish Mass at 11:00 a.m. (one child)
and the 1:00 pm Croatian Mass (three children).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONFIRMATION DAY AT ST. STANISLAUS
Confirmation in our parish will be on Saturday,
May 20 at 5pm and Abp. Sample will be presider.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DONATION RECORD FOR TAXES
If you need a record of your 2016 donations for tax
purposes, please contact Fr. Peter or Ela Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SR. FATIMA RECEIVED RELIGIOUS HABIT
Monica Kolińska, daughter of Jerzy and Dorota
Koliński, was invested with the religious habit on
Saturday, January 28, 2017. After two years of
formation in the Society of Mary Community, the
ceremony took place in St. Patrick Church in
Portland. She will now be known by her religious
name, Fatima. We ask for your prayers for Sister
Fatima and her religious community.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH DONATION ENVELOPES FOR 2017
Parish donation envelopes for 2017 are available
and should be used by all registered
parishioners. If your box of envelopes is missing,
please contact Fr. Peter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BAPTISMS IN OUR PARISH IN 2016
Jakub Skierkowski – child of Maciej Skierkowski
and Michelle Kurkowski
Maya Grabavac – child of Irena Grabavac and
Aleksander Lyashenko
Damian Pomykała – child of Leszek Pomykała and
Lorrain Liesch
Camila Pomykała – child of Krzysztof Pomykała and
Elizabeth Marquez Carrajal
Charlotte Cross – child of Noah Cross and Ewa
Drozdowski
Kaszius Kulesza – child of Konrad Kulesza and
Jerrie Renee Anthony
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection – January 29, 2017
Envelopes and all checks
1116.50
Loose Cash
72.00
Donation from Parishioner
375.00
Building Fund
360.00
Trip to Rome
200.00
Literature
14.00
Candles
31.06
Coffee/Cakes
30.00
TOTAL
2198.56
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Ludwig, A. Frankowska, T.
Dymowski, J. Pham, G. Cuber, I. Fiszer, J. Petroff,
R. Weise, H. Bernat, J. Skarbonkiewicz, M. Galash,
C. Bryde, J. Pomykała, A. Trabucco, S. Eldred, K.
Karlovic, L. Drozdek
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH REGISTRATION
Parish Registration Forms are available in the
back of the Church for new parishioners or those
whose information has changed.
Please
complete all information on the registration form
and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2017
Niedziela, 5 lutego jest dniem zobowiązania na
Archbishop’s Catholic Appeal. Tegoroczne motto
jest „Nauczanie, Błogosławieństwo, Służba”.
Donacje lub zobowiązania prosimy skadać na
niedzielne tace. Z tyłu kościoła są wystawione
koperty dla tych, którzy nie otrzymali ich pocztą.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S. FATIMA PRZYJĘŁA HABIT ZAKONNY
W Kościele Św. Patryka w Portland, w sobotę, 28
stycznia 2017 odbyła się uroczystość obłóczyn
Moniki Kolińskiej, córki Jerzego i Doroty
Kolińskich. Po dwóch latach formacji we Wspólnocie
Society of Mary, Monika przyjęła habit zakonny i
wybrała nowe imię zakonne. Odtąd będzie nosiła
imię zakonne Siostra Fatima. Polecamy waszym
modlitwom S. Fatimę i jej Wspólnotę zakonną.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów trwają. Prosimy
zgłaszać się do Ks. Piotra w celu ustalenia
terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRZTY W 2016 ROKU
Zostali włączeni do Kościoła Katolickiego:
Jakub
Skierkowski
dziecko
Macieja
Skierkowskiego i Michelle Kurkowski
Maya Grabavac – dziecko Ireny Grabavac i
Aleksandra Lyashenko
Damian Pomykała - dziecko Leszka Pomykały i
Lorrain Liesch
Camila Pomykała - dziecko Krzysztofa Pomykały i
Elizabeth Marquez Carrajal
Charlotte Cross - dziecko Noah Cross i Ewy
Drozdowskiej
Kaszius Kulesza - dziecko Konrada Kuleszy i Jerrie
Renee Anthony
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚLUBY W 2016 ROKU
Mieliśmy 3 śluby w 2016 roku w naszej parafii.
Kody Robert Krupnicka z Marianą Angeliką Skoro
Thomas Derek Kowalik z Julie Marie Moore
Ryan Andrew Neal z Beatą Zanone
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOMUNIA ŚWIĘTA W 2016 ROKU
Dwoje dzieci: Ivo Robert Pavlovic i Anna Markovic
z Chorwackiej grupy przystąpiło do Pierwszej
Komunii Świętej.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAŚWIADCZENIE PODATKOWE
Dla tych, którzy potrzebują zaświadczenie
podatkowe prosimy o kontakt z ks. Piotrem, lub
Elżbietą Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA LUTY
Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza
ubodzy, uchodźcy i spychani na margines,
spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w
naszych wspólnotach.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luty 2017
Lektorzy
Luty 5 – Krystyna i Marek Grzelak
Luty 12 – Młodzież z katechezy
Luty 19 – Asia Ryerson, Grażyna Golonka
Luty 26 – Renata i Tomek Wolak
Kawa i ciasto
Luty 5 – Kawa i ciasto
Luty 12 – Ciasta pana Antoniego
Luty 19 – Mary Carmen Stępień
Luty 26 – Kawa i ciasto
Prosimy o wpisanie się na listę robienia kawy u
Elżbiety Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2017 ROK
Prosimy o zabranie pudełek z kopertami. A kto nie
widzi swojego nazwiska a chciałby używać
koperty, proszony jest o kontakt z Ks. Piotrem.
Używanie kopert jest obowiązkiem każdego
zarejestrowanego parafianina.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POTRZEBNE INFORMACJE O ZMIANACH
Prosimy poinformować o wszystkich zmianach
jak nowe adresy i numery telefonów. Bez
bieżących informacji nie możemy skontaktować
się z parafianami, kiedy przychodzi taka potrzeba.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BIERZMOWANIE W NASZEJ PARAFII
W sobotę, 20 maja o godz. 17:00 Arcybiskup
Sample udzieli sakramentu Bierzmowania.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIERWSZA KOMUNIA W NASZEJ PARAFII
Pierwsza Komunia będzie w niedzielę, 7 maja
podczas Mszy o godz. 11:00 (jedno dziecko) i o
godz. 13:00 w jęz. chorwackim (troje dzieci).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
125ta ROCZNICA PARAFII ŚW. PIOTRA I
PAWŁA W TACOMA – 11 czerwca 2017
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~