do pobrania tutaj

Transkrypt

do pobrania tutaj
Ladyline.pl
Formularz zwrotu towaru
Nr zamówienia……………………………….
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………
Zwracane pozycje:
L.p.
Ilość
Nazwa
Przyczyna zwrotu
1.
2.
3.
4.
5.
Zwrot należności:
Dane teleadresowe:
- na konto
ulica………………………………………………...nr……...
- na adres (przekaz pocztowy)
kod pocztowy……… miejscowość…………………………
Nr konta: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………….
data i czytelny podpis
Adres do wysyłki:
AGAFIA Agata Figurna • ul. Wręczycka 180 • 42-202 Częstochowa • tel. 696 102 636 • [email protected]

Podobne dokumenty