Autorzy opracowań - Ryszard Stemplowski

Transkrypt

Autorzy opracowań - Ryszard Stemplowski
O autorach
Leopoldo J. Bartolomé
Profesor na Universidad Nacional de Misiones, Wydział Antropologii Społecznej (od 1986 r.), twórca i kierownik specjalizacji na studiach magisterskich w zakresie antropologii społecznej. Licencjat z etnologii (Universidad
de Buenos Aires), stypendysta Fundacji Forda na studia w USA, magister antropologii społecznej (University of Wisconsin, Madison), doktor antropologii społecznej (University of Wisconsin, Madison, 1974). Konsultant Banku
Światowego, Inter-American Development Bank oraz organizacji prywatnych
w zakresie społecznych aspektów wielkich inwestycji infrastrukturalnych w Argentynie, Brazylii, Chile, Meksyku, Mongolii oraz Indiach. Dyrektor ds. przesiedleń związanych z budową tamy Yaciretá (1979–1989). Współpracownik
argentyńskich i latynoamerykańskich organizacji akademickich, prowadził
wykłady gościnne na uniwersytetach latynoamerykańskich. Współautor książki
Słowianie w Argentyńskim Misiones, 1897–1977, PWN, Warszawa 1991, 278
s. CV i bibliografia: www.angelfire.com/ar/leobart/cven.html
Joanna Cichecka
Doktorantka w Instytucie Socjologii, Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się problematyką populizmu i państwa w Argentynie i Wenezueli. Magister filologii polskiej (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologii, 2006 r.), magister socjologii (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozofii,
2007). Podczas rocznego pobytu w Misiones (2008 r.) prowadziła badania
wśród społeczności potomków polskich imigrantów, pracując równocześnie
jako nauczycielka języka i kultury polskiej w kolonii Wanda. Tłumaczka literatury z j. hiszpańskiego.
Silvio Huber
Nauczyciel szkół średnich w Buenos Aires, licencjat Universidad de Buenos
Aires, Wydział Filozofii i Literatury, Sekcja Geografii, w zakresie nauczania
geografii; problematyka pracy dyplomowej (2011 r.): przestrzeń i czas w rodzinnym osadnictwie rolnym, Apóstoles 1970–2010. Student antropologii
społecznej, Universidad de Buenos Aires. Studencki asystent badawczy w In-
18
stytucie Geografii, Universidad de Buenos Aires (od 2007 r., m.in. problematyka konfliktów społecznych na tle ekologicznym w prowincjach Buenos Aires
i Santa Fé). Autor artykułów i referatów o Misiones współczesnym.
Héctor Eduardo Jaquet
Nauczyciel akademicki, kierownik seminariów dyplomowych i projektów badawczych w zakresie historii, Universidad Nacional de Misiones, Wydział Humanistyki i Nauk Społecznych. Licencjat z historii, magister antropologii społecznej
(Universidad Nacional de Misiones, 1999 r.). Autor książek i artykułów, m.in.,
Los combates por la invención de Misiones. La participación de los historiadores en la elaboración de una identidad para la provincia de Misiones, Argentina,
1940–1950, Editorial Universitaria de Misiones, Posadas 2005.
Elena María Krautstofl
Magister (1998) i doktor antropologii społecznej (Universidad Nacional de
Misiones, 2009) Kierowniczka projektu badawczego „Proces zaludnienia i migracje w prowincji Misiones, 1881–1970”. Kierowniczka sekcji Antropologii
Społecznej na Wydziale Humanistyki i Nauk Społecznych, Universidad Nacional de Misiones (2005–2009). Autorka książki El culto a San la Muerte.
Expresión de una autoctonía ‘misionera’, Editorial Universitaria de Misiones
– Universidad Nacional de Misiones, Posadas 2002.
Danuta Łukasz
Specjalistka ds. międzynarodowych w Biurze Analiz Sejmowych (Kancelaria Sejmu) od 1991 r. Do szkoły średniej uczęszczała w Meksyku. Magister
filologii iberyjskiej (Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, 1978 r.).
B. pracownik Centrum Studiów Latynoamerykańskich (Uniwersytet Warszawski). Tłumaczka z j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. angielskiego. Autorka
artykułów o Misiones, współautorka książki Słowianie w Argentyńskim Misiones, 1897–1977, PWN, Warszawa 1991.
Jerzy Mazurek
Wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (Warszawa, od
1998 r.), nauczyciel akademicki (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski, od 2004 r.). Magister bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej (Uniwersytet Warszawski, 1987 r.), magister historii
19
(Uniwersytet Warszawski, 1991 r.), doktor nauk humanistycznych (Wydział
Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006). B. redaktor naczelny
„Gazety Rolniczej”, publicysta, stypendysta Marshall Fund w USA (1994 r.).
Autor książki Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego
do krajów Ameryki Łacińskiej (do roku 1939), ISIiI UW – MHPRL, Warszawa
2006. Redaktor serii wydawniczej „Biblioteka Iberyjska”.
Ryszard Stemplowski
Profesor nauk humanistycznych. Magister prawa (Uniwersytet Wrocławski,
1968 r.), doktor (Instytut Historii PAN, Warszawa 1973), doktor habilitowany
(Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski, 1999 r.). Stypendysta PAN,
Fundacji im. Roberta Boscha (Stuttgart, 1980-1981), Fundacji im. Alexandra
von Humboldta (Bonn) – na Uniwersytecie Kolońskim (1981-1982), visiting
fellow w St Antony’s College (Oxford, 1974). Doktorant i pracownik IH PAN
(1969-1989). Szef Kancelarii Sejmu (1990-1993), ambasador w Londynie
(1994-1999), pierwszy dyrektor nowego PISM (1999-2004). Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005-2010), profesor zwyczajny w Akademii Ignatianum (2010-). Pełne CV i bibliografia – <www.stemplowski.pl>
Zygmunt Wojski
Emerytowany nauczyciel akademicki języka i kultury portugalskiej, gramatyki francuskiej i hiszpańskiej, historii i kultury Ameryki Łacińskiej oraz historii języka hiszpańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego (1976–2007), gdzie także prowadził proseminaria poświęcone
amerykańskiej odmianie j. hiszpańskiego; kierownik Zakładu Iberystyki Uniwersytetu Wrocławskiego (1998–1999). Magister filologii hiszpańskiej (Uniwersytet Warszawski, 1966), doktor (Uniwersytet Wrocławski, 1984). Studiował
na Kubie, specjalizował się w Madrycie, Paryżu i Lizbonie, prowadził badania lingwistyczne w Wenezueli i wykłady gościnne w Wenezueli, Meksyku,
Niemczech, we Francji, w Danii, Hiszpanii, Portugalii, Brazylii, Argentynie,
Gwatemali, Urugwaju, Panamie.

Podobne dokumenty