Poradnik „Młody Kraków” dla uczniów ostatnich

Transkrypt

Poradnik „Młody Kraków” dla uczniów ostatnich
Poradnik „Młody Kraków” dla uczniów ostatnich klas szkół
ponadgimnazjalnych.
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych,
Za kilka dni, w pierwszych dniach listopada do Państwa szkoły trafi Poradnik „Młody
Kraków”, publikacja, której wydawcą jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Krakowa. Poradnik przeznaczony jest dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych,
a zawiera m.in. informacje pomocne przy zakładaniu pierwszej firmy, poszukiwaniu pracy czy
studiowaniu; informuje także o możliwościach uczestniczenia w życiu obywatelskim Krakowa.
Jego celem jest wsparcie młodych mieszkańców Krakowa podczas stawiania pierwszych
kroków w dorosłym życiu.
Książeczka jest wydawana przez UMK cyklicznie od 2003 roku. Przez wiele lat
otrzymywali ją młodzi mieszkańcy Krakowa wraz z pierwszym dowodem osobistym.
Obecnie otrzymają uczniowie ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej. Prosimy zatem
o przekazanie Poradnika uczniom. Jak sądzimy, uroczystości z okazji rocznicy
odzyskania niepodległości są ku temu znakomitą okazją.
Z poważaniem,
/-/ Jan Żądło
Dyrektor Wydziału
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty