Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego – szkolenia doskonalące

Transkrypt

Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego – szkolenia doskonalące
Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego – szkolenia
doskonalące
W ramach szkoleń Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego zapraszamy wszystkich
doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli realizujących programy autorskie KSDZ w
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które
odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku o godz. 09.00 w Centrum Pedagogiki i
Psychologii Politechniki Krakowskiej (Budynek Wydziału Architektury II p. , s. nr 2)
Agenda spotkania:
0. Informacja o planowanej realizacji projektów z zakresu doradztwa
zawodowego na terenie Małopolski i Krakowa oraz Festiwalu Zawodów 2017:
dr Anna Diawoł - Sitko- Departament Edukacji i Kształcenia
Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
0. Projekt ORE „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych” dr Marian Piekarski - Politechnika Krakowska,
0. Szkolenie pt. „Zasady zdobywania i uznawania kwalifikacji”- mgr Halina
Juszczyk, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
0. Spotkania kuluarowe – wymiana informacji i doświadczeń
Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać na adres e-mail: [email protected]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty