Regulamin rodzinnego konkursu „Dzieci Świata”

Transkrypt

Regulamin rodzinnego konkursu „Dzieci Świata”
Regulamin rodzinnego konkursu
„Dzieci Świata”
1. Konkurs trwa od 04 listopada 2013 r. do 29 listopada 2013 r., co oznacza, że w tym
terminie uczestnicy mogą dostarczać prace konkursowe.
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy:
- wykonać pracę: forma płaską, format A3; technika dowolna
- załączyć do niej metryczkę, w której znajdzie się: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, grupa
przedszkolna dziecka oraz zgoda o treści: „Wyrażam zgodę na publikacje wizerunku zgodnie
z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z
2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”
- dostarczyć ją do nauczycielek- p. Małgorzaty Sanigórskiej z gr. XI, p. Marty Piotrowicz z gr.
XIV, lub zostawić na portierni.
3. Prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej- przedszkole.
Oceny dokona jury, w skład którego wchodzą:
- Pani Małgorzata Woźniak - Wicedyrektor Przedszkola Nr 16
- Pani Barbara Bierońska - Bibliotekarz
- Pani Małgorzata Sanigórska i Pani Marta Piotrowicz - nauczycielki wychowania przedszkolnego.
4.Celem konkursu jest:
- doskonalenie sprawności manualnej dziecka
- nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej
- poznanie różnych metod i form plastycznych
- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
- upowszechnianie wiedzy na temat dzieci świata oraz poszanowania ich praw
- odwoływanie się do takich wartości jak: przyjaźń, miłość, tolerancja, oraz szacunek dla ludzi
innych ras
- zachęcenie rodzin do spędzania czasu razem i wspólnego działania.
5. Wszystkie otrzymane prace na konkurs nie będą zwracane autorom – zostaną wykorzystane
jako dekoracja przedszkola w roku szkolnym 2014/2015, w ramach trwania TYGODNIA
EDUKACJI GLOBALNEJ.
6. Wszystkie nagrodzone dzieci oraz ich prace zostaną sfotografowane i zamieszczone na
stronie internetowej Przedszkola.
7. Uczestnik, w przypadku otrzymania nagrody, wyraża zgodę na zamieszczenie imienia
i nazwiska oraz zdjęcia pracy na stronie internetowej Przedszkola Nr 16 oraz na stronie
internetowej Rady Osiedla Krzyki-Partynice.
8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 06.12.2013 r.
.

Podobne dokumenty