Regulamin BnO Trasa zgodna z zasadami BnO, mapa kolorowa

Transkrypt

Regulamin BnO Trasa zgodna z zasadami BnO, mapa kolorowa
Regulamin BnO
Trasa zgodna z zasadami BnO, mapa kolorowa, pełna. Skala mapy 1 : 10 000. Kolejność potwierdzania
punktów dowolna. Limit czasu 120 min, 18 PK, 8500 m. Brak punktów stowarzyszonych. Na mapie
będą podane kody poszczególnych PK. PK to lampion biało-czerwony z nadrukowanym kodem i
przyczepionym perforatorem do potwierdzenia obecności na punkcie. Na karcie startowej zawodnik
perforuje odpowiednią kratkę, bez przepisywania kodu. Punktacja dodatnia - za 1 PK zawodnik
otrzymuje 1 punkt. Do zdobycia 18 punktów. Po przekroczeniu limitu czasu (120 min), za każdą
minutę zawodnik traci 1 punkt. O miejscu na podium decydują w kolejności: ilość zdobytych
punktów, następnie czas przebycia trasy (z dokładnością do 1 min).
Postanowienia końcowe.
1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
3. Osoby niepełnoletnie w wieku 15 - 17 lat mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką osób
pełnoletnich, pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez obojga
rodziców bądź opiekunów prawnych oraz przez osobę, która podczas imprezy sprawować będzie
opiekę i ponosić odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika.
4. Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod
opieką swojego opiekuna prawnego. Muszą też przed startem okazać oświadczenie podpisane przez
obojga opiekunów prawnych.
5. Za szkody wyrządzone wobec uczestników imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator
nie odpowiada.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja
organizatora jest decyzją ostateczną.
7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

Podobne dokumenty