Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Instrukcja obsługi
Spis treści
1. Właściwości urządzenia
2. Specyfikacje
2.1. Specyfikacje ogólne
2.2. Specyfikacje elektryczne
2.3. Charakterystyka widmowa czujnika światła
3. Opis panelu czołowego
3.1. Wyświetlacz
3.2. Przycisk Data Hold
3.3. Przycisk Power off/Range
3.4. Przycisk LUX/Fc i przycisk czasu odpowiedzi
3.5. Terminal – wyjście analogowe
3.6. Przedział na baterie/pokrywa
3.7. Czujnik światła
4.
5.
6.
7.
Procedura pomiarowa
Wskazówki dotyczące wykonywania pomiarów
Wymiana baterii
Współczynniki korekcyjne dla róznych typów oświetlenia
1. Właściwości urządzenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Czujnik na bazie specjalnej fotodiody i filtru do korekcji kolorów, widmo spełnia
wymagania C.I.E. Photopic.
Możliwe wykonywanie pomiarów w luksach i stopo-kandelach, w szerokim
zakresie.
Wyjście analogowe, możliwość podłączenia do zewnętrznego rejestratora.
Wysoka dokładność pomiarów.
Oddzielny czujnik światła umozliwia wykonywanie pomiarów w optymalnej
pozycji.
Możliwośc wyboru szybkiego i wolnego czasu odpowiedzi.
Scalony obwód LSI zapewnia wysoką niezawodnosć i trwałość.
Czytelny wyświetlacz LCD umożliwia odczyt nawet przy dużym natężeniu
oświetlenia otoczenia.
Kieszonkowy rozmiar, łatwość transportu i obsługi.
Kompaktowy, lekki.
Wbudowany wskaźnik wyczerpania baterii.
2. Specyfikacje
2.1. Specyfikacje ogólne
Wyświetlacz
Wielkość mierzona
Zakresy
13 mm (0,5 ‘’) LCD (ciekłokrystaliczny)
Lux, Ft-kandela (Fc)
Lux: 0 do 50.000 Lux, 3 zakresy
Stopo-kandela: 0-5.000 Fc, 3 zakresy
Czujnik
Czujnik na bazie specjalnej fotodiody i filtru do korekcji
kolorów, widmo spełnia wymagania C.I.E.
Ustawianie zera
Automatyczne
Okres próbkowania
Około 0,4 s
Czas odpowiedzi
Do wyboru szybki lub wolny
Wskazanie przekroczenia Wskazanie „1”
zakresu
Wyjście analogowe
0,1 mV /1 cyfrę, max. wyjście 200 mV
Temperatura pracy
0°C do 50°C (32°F do 122 °F)
Wilgotnosć pracy
Mniej niż 80% RH
Zasilanie
Bateria 9V 006P DC
Pobór prądu
Ok. 2 mA DC
Waga
220g/0,52LB
Wymiary
Jednostka główna: 163x70x30 mm (6,4x2,8x1,2 cala)
Czujnik : 85x55x12 mm (3,2x2,2x0,5 cala)
Dołączone akcesoria
Instrukcja: 1 szt.
Czujnik: 1 szt.
Akcesoria opcjonalne
Torba do przenoszenia, CA-03
2.2. Specyfikacje elektryczne
Lux
Zakres
2.000 Lux
20.000 Lux
50.000 lux
Zakres wyświetlania
0-1.999 Lux
2000-19.999 Lux
20.000-50.000 lux
Rozdzielczość
1 lux
10 lux
100 lux
Dokładność
±(5%+2d)
±(5%+2d)
±(5%+2d)
Stopo-kandela (Fc)
Zakres
200 Fc
2.000 Fc
5.000 Fc
Zakres wyświetlania
0-199,9 Fc
200-1.999 Fc
2.000-5.000 Fc
Rozdzielczość
0,1 Fc
1 Fc
10 Fc
Dokładność
±(5%+2d)
±(5%+2d)
±(5%+2d)
2. Charakterystyka widmowa czujnika światła
3. Opis panelu czołowego
Rys. 1
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Wyświetlacz
Przycisk Data Hold
Przycisk Power off/Range
Przycisk LUX/Fc i przycisk czasu odpowiedzi
Terminal – wyjście analogowe
Przedział na baterie/pokrywa
Czujnik światła
4. Procedura pomiarowa
1) Ustawić przełącznik Lux lub Ft-kandela w odpowiedniej pozycji (element 3.4. na
rys. 1); ustawić przełącznik czasu odpowiedzi w odpowiedniej pozycji (element
3.4. na rys. 1) – typowe ustawienie to „SLOW”
2) Ustawić zakres przełącznikiem zakresu (element 3.3. na rys. 1).
3) Ustawić czujnik światła (element 3.6. na rys. 1) ręcznie w stronę mierzonego
źródła światła; wyświetlacz (element 3.1. na rys. 1) wskaże wynik pomiaru.
4) Podczas wykonywania pomiarów ustawienie przełącznika „Data hold” (element
3.2. na rys. 1) w pozycji „hold” powoduje natychmiastowe zamrożenie
wyświetlanej wartości.
Przesunięcie przełącznika „Data hold” ponownie w lewo wyłącza tą funkcję.
5. Wskazówki dotyczące wykonywania pomiarów
1) Ponieważ zakres 20.000 lux (2000 Fc) zaprojektowano do pomiaru natężenia
światła ≥2000lux (200 Fc), jeśli mierzona wartość jest poniżej 2000 lux (200
Fc), należy przestawić przełącznik na niższy zakres, aby zachować wysoką
rozdzielczość i dokładnosć pomiaru.
2) Ponieważ zakres 50.000 lux (5000 Fc) zaprojektowano do pomiaru natężenia
światła ≥20.000lux (2000 Fc), jeśli mierzona wartość jest poniżej 20.000 lux
(2000 Fc), należy przestawić przełącznik na niższy zakres, aby zachować
wysoką rozdzielczość i dokładnosć pomiaru.
6. Wymiana baterii
1) Gdy wyświetlacz pokazuje w lewym narożniku napis „LO BAT”, napięcie baterii
jest niższe niż 6,5 – 7,5 V. Konieczna jest wymiana baterii. Pomiary można
jednakże przeprowadzać jeszcze przez kilka godzin, zanim wyniki przestaną
być dokładne.
2) Otworzyć pokrywę przedziału na baterie (element 3.6. na rys. 1) z tyłu
urządzenia i wyjąć baterię.
3) Umieścić w przedziale nową baterię 9V i zamknąc pokrywę.
7. Współczynniki korekcyjne dla róznych typów oświetlenia
Przyzrąd skalibrowano dla „standardowej wolframowej lampy żarowej 2856 °K”. Jeśli
użytkownik chce przeprowadzać pomiary przy świetle pochodzącym od
„lampy rtęciowej”
„lampy fluorescencyjnej”
„lampy sodowej”
„światła słonecznego”
wynik powinien być skorygowany (przemnożony) przez współczynnik odnoszący
wartość do „standardowej wolframowej lampy żarowej 2856 °K”:
Lampa rtęciowa
Lampa fluorescencyjna
Lampa sodowa
Światło słoneczne
x 1,05
x 0,99
x 1,11
x 0,95

Podobne dokumenty