roko gold strimax rg-081 sm

Transkrypt

roko gold strimax rg-081 sm
KARTA TECHNICZNA
ROKO GOLD STRIMAX RG-081 SM
Stripper Max do usuwania starych powłok ochronnych
Zakres stosowania:
• Profesjonalny
Właściwości produktu:
gruntownego
•
Skutecznie usuwa warstwę ochronną
czyszczenia posadzek odpornych na działanie zasad
•
Efektywnie usuwa trudne zabrudzenia
i wody.
• Pozostawia przyjemny i długotrwały zapach
• Odpowiedni
preparat
do
do
utwardzanych
wykładzin
podłogowych, PVC, nie polerowanego kamienia,
płytek podłogowych.
• Nadaję
się
do
usuwania
starych
powłok
polimerowych.
Dane techniczne:
Wartość pH
13,0
Kolor produktu
Bezbarwny do jasnożółtej
Pojemność
1 L, 5L
Składniki: < 5 % anionowe środki powierzchniowo
czynne, < 5 % Tetrasodium EDTA, < 5 % kompozycja
zapachowa.
Zastosowanie i dozowanie
Ostrzeżenia i postępowanie
Ostrzeżenia: Produkt żrący. Powoduje oparzenia.
Postępowanie: Przechowywać pod zamknięciem
Do gruntownego czyszczenia powierzchni odpornych na
działanie zasad. Usuwa stare powłoki ochronne.
i chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu
i skóry. Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą
1-3 L/10 L wody
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić
odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia,
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż
1-3 L/ 10 L wody
opakowanie
lub
etykietę.
Produkt zawiera: wodorotlenek potasu.
Szczegółowe informacje znajdują się w karcie
charakterystyki
1-3 L/10 L wody
preparatu
niebezpiecznego
ROKO GOLD STRIMAX RG-081 SM.
* dozowanie w zależności od stopnia zabrudzenia
Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię. Pozostawić
roztwór na około 5-10 minut do zadziałania. Uwaga nie
dopuścić do zaschnięcia płynu na powierzchni!
Powierzchnię przetrzeć za pomocą szorowarki lub automatu.
Następnie odessać brudny płyn i spłukać obficie wodą.
Zalecenia
Preparat do zastosowań profesjonalnych. Zawsze
używać zimnej wody. Nie mieszać ze środkami
zawierającymi chlor. Produkt nie jest zalecany do
linoleum i kauczuku.
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej podane są w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę, doświadczenie
wyniki badań. Zgodność parametrów dostarczonego wyrobu z niniejszą karta techniczną oraz przydatność wyrobu do
zamierzonego zastosowania powinny być sprawdzone przed jego użyciem. Zastrzega się prawo wprowadzenie zmian do
niniejszej karty technicznej będących skutkiem postępu.