pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
SPRAWDZIAN OD ROKU
SZKOLNEGO 2014/2015
CZĘŚĆ 2.
JĘZYK ANGIELSKI
Czas pracy:
45 minut
LONGMAN
REPETYTORIUM SZÓSTOKLASISTY
PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ 4
Rozdziały 1–12
Informacje dla ucznia:
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 1–11).
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie
z poleceniami.
3. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/
atramentem. Nie używaj korektora.
5. W zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do F.
Odpowiada im następujący układ na karcie odpowiedzi:
A
B
C
D
E
F
Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej
literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź E:
A
B
C
D
F
6. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli
się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj kratkę z inną
literą.
A
C
D
Powodzenia!
F
Liczba punktów
do uzyskania: 40
z a da nie 1 0–3 pkt
Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych
w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1.1.–1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe
(NIE). Wpisz znak ✗ w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
TM CD
14
1.1. Kobieta opowiada o emocjach związanych z pierwszym dniem w szkole. TAK
NIE
1.2. Dziewczynka prosi tatę o kupno jakiejś nowej rzeczy.
TAK
NIE
1.3. Mężczyzna opisuje swój styl życia.
TAK
NIE
z a da nie 2 0–3 pkt
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (2.1.–2.3.). Do każdego z nich dopasuj
miejsce, w którym się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno
miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.
TM CD
2.1.
15
2.2.
2.3.
A.
B.
C.
D.
STRONA 2 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
z a da nie 3 0–4 pkt
Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych
dopasuj do każdego przedmiotu (3.1.–3.4.) miejsce na obrazku (A–E). Wpisz
odpowiednią literę w kratkę obok każdego przedmiotu. Uwaga! Jedno miejsce jest
oznaczone dodatkowo.
TM CD
16
3.1. 3.3. 3.2. 3.4. A
D
C
E
B
STRONA 3 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
z a da nie 4 0–5 pkt
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych
w nagraniu w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz
znak ✗ w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
TM CD
17
4.1. Gdzie pracuje brat chłopca?
A.
B.
C.
4.2. Które zwierzę najbardziej podobało się Joan w zoo?
A.
B.
C.
4.3. Który chłopiec wykonał polecenie nauczycielki?
A.
B.
C.
STRONA 4 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
4.4. Jakim środkiem transportu Jane pojechała do Londynu?
A.
B.
C.
4.5. O której godzinie zaczyna się koncert?
A.
B.
6:00
C.
6:30
6:45
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ OD 1 DO 4 NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
STRONA 5 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
z a da nie 5 0–3 pkt
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B
albo C.
Do you often visit
your grandparents?
5.1.
A. They live in the countryside.
B. I like visiting them because
they’ve got a farm.
C. No, we don’t, but they sometimes
come here.
How old is she?
5.2.
A. No, I’m older!
B. She’s five.
C. It’s five.
5.3.
I’ve got a stomach
ache.
A. What’s wrong?
B. When was it?
C. What are you doing?
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
STRONA 6 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
z a da nie 6 0–5 pkt
Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz
odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie
pasuje do żadnej sytuacji.
6.1. Chcesz się dowiedzieć, czy brat twojej koleżanki interesuje się muzyką.
Jak ją o to zapytasz?
6.2. Dostałeś/Dostałaś na urodziny płytę. Co powiesz?
6.3. Chcesz, żeby twoja siostra przestała słuchać muzyki. Co powiesz?
6.4. Koleżanka pyta cię, gdzie pracuje twój brat. Co jej odpowiesz?
6.5. Chcesz pożyczyć od koleżanki płytę. Jak ją o to poprosisz?
A. Has your brother got many CDs?
B. Could you lend me this CD, please?
C. He works in a music shop.
D. What a great CD, thanks!
E. Is your brother interested in music?
F. Don’t listen to music now!
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
STRONA 7 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
z a da nie 7 0–3 pkt
W zdaniach 7.1.–7.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią
ilustracji. Wpisz znak ✗ w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
7.1. On the table there are some
A. pears and plums.
B. mushrooms and onions.
C. beans and peas.
7.2. The girl has got
A. curly hair.
B. wavy hair. C. straight hair. 7.3. The cat is sitting
A. behind the chair.
B. under the chair. C. on the chair.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
STRONA 8 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
z a da nie 8 0–3 pkt
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie
uzupełniają luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
A. on
B. make
C. up
D. sore
E. fresh
F. do
HEALTHY LIFESTYLE QUESTIONNAIRE
Do you get 8.1. ____________ early in the morning and go to sleep
before 10 o’clock?
Yes, I do.
__________________________________________________________
Do you go on walks to the park and 8.2. ___________ sport?
Sometimes.
__________________________________________________________
Do you eat a lot of 8.3. ___________ fruit and vegetables and drink
water, not cola?
No, I love cola!
__________________________________________________________
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
STRONA 9 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
z a da nie 9 0–4 pkt
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak ✗ w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.
From
To
Topic
Dear Tim,
We are finally in Kenya! Africa is great! There are beautiful
beaches and we can see the mountains from the hotel
window. Yesterday we visited a small island on the sea.
Africa is the country of wild animals. My brother is crazy about
giraffes, and I’d love to see an elephant or a zebra. Tomorrow
we are going on safari. There are no animals near the hotel,
only insects. Well, no bees or butterflies, but lots of flies
everywhere!
I must finish now. We have lunch early – at half past twelve,
not at one, like at school! Then we stay in the hotel until
about half past two, because it’s very hot.
It’s a pity you aren’t here!
Mickey
9.1. What can Mickey see from his room?
A.
B.
C.
9.2. What animal would Mickey’s brother love to see on safari?
A.
B.
C.
STRONA 10 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
9.3. What insects can you see near the hotel?
A.
B.
C.
9.4. What time does Mickey have lunch?
A.
13:00
B.
12:30
C.
14:30
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
STRONA 11 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
z a da nie 10 0–4 pkt
Przeczytaj teksty A–E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.–10.4.)
odpowiednią literę. Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany.
Mama pyta:
Jennifer odpowiada:
Do you know where your
black jumper is?
Yes, I do.
Do you know where to
buy cheap clothes?
Yes, I do.
Do you know what to wear
for the party?
Yes, I do.
Do you know how much
it costs to make your own
clothes?
Yes, I do.
Z którego
tekstu Jennifer
się o tym
dowiedziała?
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
STRONA 12 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
A.
Getting tired of old clothes? No money for new ones?
Visit our SwapShop and bring your old T-shirts, jumpers,
skirts or bags!
Give your clothes a new life and choose
new ones in the shop.
All for free!
SwapShop, 12 Portobello Road
Open Mondays–Fridays 10 am–6pm
B.
Jennifer, you left your jumper in
the library when we were doing
homework together yesterday. I took
it home with me, so don’t worry! I’ll
bring it to school tomorrow! Kate
C.
I just thought you might want to know. There is a new clothes
shop in town called PARIS-PARIS and they’ve got great T-shirts for
only £2 each and black jumpers for £5.
D.
Do you find your old clothes boring? Are you into art?
If your answer is yes then the workshops are for you!
Art & Fashion workshops during the Fashion Week festival
in town start this Saturday.
You can make a totally unique and original new T-shirt for only £10!
The cost includes all materials.
For more information visit us at www.art&fashion.coi
E.
From
To
Topic
Hi Jennifer,
Only my friends are going to come to celebrate my birthday – so it’s not
formal. You can even wear your old jumper! (joking) I’m going to wear a
mini-skirt and a black top. I think you could wear jeans and your red blouse
– you look great in it!
See you on Saturday,
Hilary
STRONA 13 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
z a da nie 11 0–3 pkt
Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (11.1.–11.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy
temat (A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje
do żadnego tekstu.
A. my hobby
B. my friend
C. my clothes
D. my computer
11.1.
I love wearing skirts, dresses and sandals or high-heeled shoes, but there are also
comfortable tracksuits and trainers in my wardrobe which I wear when I’m at
home. I like fashion and I look for nice clothes on fashion websites.
This text is about
.
11.2.
Some girls like clothes or meeting friends – I prefer to sit in front of the screen.
I love surfing the Internet, playing games and reading e-books. I use my sister’s
computer, because I don’t have my own. I would like to get one for Christmas!
This text is about
.
11.3.
I met her three years ago and we get on very well. We have similar interests:
clothes, games and sport. She’s also a bit shy and quiet, like me. We both have
long blond hair, so I often feel she’s like my sister!
This text is about
.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
STRONA 14 z 14
LONGMAN Repetytorium szóstoklasisty Przykładowy zestaw zadań 4 PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014

Podobne dokumenty